Marie Nielsen

Texter av och om den danska kommunisten Marie Nielsen

Kampen om Trotskij, skrift från 1937.

Marie Nielsen – en dansk revolutionär socialist. Om en nyutkommen biografi om en viktig socialistiska pionjär och kvinnokämpe som konsekvent i hela sitt liv stod upp för sina idéer och ideal.

Marie Nielsen i svenskspråkig arbetarpress. En antologi med texter av den danska socialistiska pionjären Marie Nielsen, vars biografi nyligen kommit ut på svenska.

Marie Nielsen och revolutionen, av Per-Olof Mattson. Om den danska biografin om klass- och kvinnokämpen Marie Nielsen, som nyligen publicerats på svenska.