Lin Biao

Texter av och om Lin Biao

Rapport till Kinas Kommunistiska Partis nionde nationalkongress (april 1969). 1969 utsågs Lin Biao officiellt till Maos efterträdare. Drygt två år senare dog han och hans familj i en flygkrasch i Yttre Mongoliet när de försökte fly Kina.

Leve segern i folkkriget. Till 20-årsminnet av segern i det kinesiska folkets försvarskrig mot Japan. Denna skrift sågs som en auktoritativ redogörelse för Maos syn på ”folkkrig" fram tills författaren råkade i onåd. I Sverige kom den bl a till användning i FNL-rörelsen.

Lin Biao-affären och det kinesiska kommunistpartiets 10:e kongress, av Torbjörn Lodén. Vid 9:e partikongressen 1969 hade Lin Biao utnämts som Maos efterträdare, men nu, 1973, var han död och en intensiv kritikkampanj mot honom genomfördes.

Projekt 5-7-1 – statskuppsförsök? Lin Biao + familj omkom när deras flygplan störtade under flyktförsök. De påstods ha förberett en statskupp. Som bevis användes bl a ett cirkulär - projekt 571 - som tillskrevs sonen Lin Liguo.

Vad maoisterna döljer för folket - Kommentarer till KKP:s 10:e kongress, av M Altajskij. I denna skrift kritiserar Moskva utvecklingen i Kina, i synnerhet efter 1969, med bl a Lin Biao-affären.