Jean-Jacques Marie

Texter av den marxistiske historikern Jean-Jacques Marie

Trotskismen. Denna bok är en kortfattad historik över den trotskistiska rörelsen under 1900-talet (fram till c:a 1970).Författaren tillhör den trotskistiska strömning som brukar kallas för lambertister, efter dess mest kändeföreträdare, fransmannen Pierre Lambert. Lambertister brukar betraktas som dogmatiska och sekteristiska.Den lambertistiska ståndpunkten blir dock tydlig först i det sista kapitlet, dvs innan dess är historiken inte särskilt kontroversiell.

Ukraina, pogromer som västvärlden ignorerade. Under åren 1918-20 skedde omfattande judepogromer. De nationalistiska styrkor som utförde dessa stod under ledning av Symon Petljura, som numera hyllas som nationalhjälte i Ukraina.

Intervju med Jean-Jacques Marie, av Björn-Erik Rosin. Marie är en framstående fransk historiker.