Jean-Jacques Marie

Texter av den marxistiske historikern Jean-Jacques Marie

Trotskismen. Denna bok är en kortfattad historik över den trotskistiska rörelsen under 1900-talet (fram till c:a 1970).Författaren tillhör den trotskistiska strömning som brukar kallas för lambertister, efter dess mest kändeföreträdare, fransmannen Pierre Lambert. Lambertister brukar betraktas som dogmatiska och sekteristiska. Den lambertistiska ståndpunkten blir dock tydlig först i det sista kapitlet, dvs innan dess är historiken inte särskilt kontroversiell.

Ukraina, pogromer som västvärlden ignorerade. Under åren 1918-20 skedde omfattande judepogromer. De nationalistiska styrkor som utförde dessa stod under ledning av Symon Petljura, som numera hyllas som nationalhjälte i Ukraina.

Georgi Dimitrovs dagbok. Tar upp flera historiska stridsfrågor med utgångspunkt från dagboken, t ex Dimitrovs roll när det gällde att utarbeta och genomdriva folkfrontspolitiken.

Samarbetet Stalin-Hitler. Om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess följder. 23/8 1939 undertecknade Sovjet och Nazityskland en icke-angreppspakt, som blev startskott för 2:a världskriget. Sedan samarbetade Stalin och Hitler i nära 2 år, bl a delade de på Polen.

Intervju med Jean-Jacques Marie, av Björn-Erik Rosin. Marie är en framstående fransk historiker.