Om Mao

Texter om Mao Zedong

Om den dialektiska och den historiska materialismen. Stalins mycket spridda och omdiskuterade arbete om den marxistiska filosofins grunder. Innehåller texter som Mao kritiserar.

Leve segern i folkkriget. Till 20-årsminnet av segern i det kinesiska folkets försvarskrig mot Japan, av Lin Biao. Denna skrift sågs som en auktoritativ redogörelse för Maos syn på ”folkkrig" fram tills författaren råkade i onåd. I Sverige kom den bl a till användning i FNL-rörelsen.

Mao Tse-tungs tänkande, av Stuart Schram. Längre utdrag ur Schrams läsvärda bok om Maos tänkande.

Mao Tse-tung. Schrams klassiska Mao-biografi från 1966.

Till minne av Stuart Reynolds Schram, 1924-2012, av Roderick MacFarquhar. En intressant och informativ levnadsteckning över S R Schram, som otvivelaktigt var den främste Mao-kännaren utanför Kina.

Mao och kulturrevolutionen, av Philip Short. Utdrag ur Shorts lovordade (även av Kina-specialister) Mao-biografi Mao - A Life. Kulturrevolutionen var en omskakande period i det moderna Kinas historia.

Om Philip Shorts Mao-biografi. Synpunkter på boken Mao - A Life.

Mao som dialektiker, av Martin Glaberman. En kritik av Maos teorier om motsättningar.

Mao, KKP och frågan om Stalin, av Martin Fahlgren.

Om Maos marxism, av Charles Bettelheim och Rossana Rossanda. Två ledande företrädare för den anti-stalinistiska maoism som hade stort inflytande särskilt i Sydeuropa på 1960- och 1970-talen.

Inledning till Politiska skrifter av Mao Tse-tung, av Bo Gustafsson. Detta förord skrevs till en samling Mao-texter som publicerades 1967.

Kritik av Mao Tsetungs tänkande, av Enver Hoxha. Under 1970-talet ökade spänningarna mellan Kina och Albanien och Enver Hoxha utvecklade en omfattande kritik av Mao.

Mao och Stalin: Hästhandel, av I Deutscher. I Moskva 1950 slöt Mao & Co flera avtal med Sovjet. Vissa frågor återstod dock och därför kom på hösten 1952 en kinesisk delegation till Moskva. De förhandlingarna är dock ganska okända.

Mao Tse-tung och schismen, av Nikita Chrusjtjov. Om relationerna till Maos Kina.

Mao: En revolutionär är död..., av Ernest Mandel. Kort minnesruna över Maos roll i historien (1976).

Mao Zedong – Ett politiskt och intellektuellt porträtt, av Maurice Meisner. Meisner har som uttalat mål att göra en marxistisk analys av Maos tänkande och praktik. Hans väl genomarbetade politiska Mao-biografi är närmast unik i sitt slag.

Maoismen i tredje världen, av Alexander C Cook. Handlar mest om maoistiskt inspirerade gerillarörelser i bl a Indien, Nepal och Peru.

Livläkare Li Zhisuis memoarer — en intervju om Maos personlige läkares minnen. Børge Bakken intervjuar kinaexperten Frederick Teiwes om ett kontroversiellt Mao-porträtt som tilldrog sig stor uppmärksamhet när det kom ut 1994.


Recensioner av Chang/Hallidays Mao-biografi

Mao ifrågasatt, av Phil Hearse. Recension av Mao – Den sanna historien, av Jung Chang/Jon Halliday.

Ett stort steg bakåt, av John Gittings. Recension av Chang-Hallidays mycket omskrivna Mao: Den sanna historien. Gittings är en känd författare och journalist med Kina som specialitet.

Var Mao verkligen ett monster? (utdrag), av Gregor Benton och Lin Chun (red). Det akademiska svaret på Chang-Hallidays Mao: Den sanna historien. Här ingår redaktörernas introduktion och 6 av de texter som ingick i bokens engelska upplaga.

Kritiserad Maobomb, av Göran Leijonhufvud. Om Chang/Hallidays omskrivna Mao-biografi.