Ukraina

Artiklar om utvecklingen i Ukraina

Ukraina, pogromer som västvärlden ignorerade, av Jean-Jacques Marie. Under åren 1918-20 skedde omfattande judepogromer. De nationalistiska styrkor som utförde dessa stod under ledning av Symon Petljura, som numera hyllas som nationalhjälte i Ukraina.

”En massrevolt för demokrati”. Intervju från februari 2014 med Zachar Popovytj, ekonom och medlem i den ukrainska politiska gruppen ”Vänsteroppositionen”.

Krim – varken ”vårt” eller ”ert”. Uttalande (2 mars 2014) från den ryska webbplatsen "OpenLeft", där Fjärde internationalens ryska medlemmar är aktiva.

Maidan 2013: ett motstånd vars dialektik har många dimensioner (en betraktelse från vänster), av Alexander Buzgalin. Artikel från januari 2014, alltså innan de senaste veckornas dramatiska utveckling. Dock intressant som bakgrund till just denna utveckling.

Folkens vår når Europa, av Zbigniew Kowalewski. Artikel om händelserna i Ukraina, som jämförs med den s.k. arabiska våren.

Hur Vladimir Putin blev ond, av Tariq Ali. Artikel ur brittiska "The Guardian" från 28 mars 2014 om händelserna i Ukraina.

Riskerna med interventioner. Hur ska det gå med Ukraina?, av Patrick Cockburn. Irak, Afghanistan, Syrien ... Katastrofer blir följden när USA och EU blandar sig i.

Marx’ sista strid: Östra Ukraina, av Vladimir Golstein. Artikel om situationen i Ukraina (från 22/4).

Om attacken mot Fackföreningarnas hus i Odessa. Artikel från 3 maj 2014, från den ukrainska vänsterorganisationen Borotba.

Solidaritetsbegäran mot naziterrorn. Upprop från Borotba den 5/5 2014.

Precis som för alla andra folk i världen är det främsta hotet mot ukrainarna kapitalismen. Intervju med sociologen Volodymyr Istjenko i Kiev, som noga följt de senaste månadernas händelser i Ukraina.

Borotba-uttalande 8/5 2014: Motstånd trots juntans oupphörliga brott. Om massakern i Odessa och förföljelsen av motståndare till Kiev-regeringen m m.

Nationalism och fascism i Ukraina - en historisk överblick, av Konrad Kreft och Clara Weiss. Svoboda och Högersektorn är högerextremistiska organisationer som spelat en viktig roll i Ukraina och t o m tagit plats i regeringen. Denna artikel utreder fascismens historiska rötter i Ukraina.

Fjärde internationalen måste stå upp mot kriget och åtstramningskampanjen mot Ukrainas folk, av Roger Annis och Renfrey Clarke. Skarp kritik av nedanstående resolution. Diskuterar vilka intressen, krafter etc som är inbegripna, hur marxister bör förhålla sig till det hela m m.

Sprickorna i Ukraina. Intervju från juni 2014 med marxisten och sociologen Volodymyr Isjtjenko, som bor i Kiev. Tar upp viktiga frågor angående bakgrunden till och händelserna under de senaste månadernas utveckling i Ukraina.

Några kommentarer till debatten om Ukraina, av Barry Sheppard. Amerikansk revolutionär marxist ger sin syn på Ukraina och den debatt som förs om utvecklingen.

Vilket läger tillhör du? Splittringen i Ukrainafrågan inom den internationella vänstern, av Bob Lyons. Artikelförfattaren diskuterar de olika linjer som finns inom vänstern när det gäller Ukraina. Särskilt skarpt kritiseras Fjärde internationalens hållning.

Om valen i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. Den ukrainska socialistiska organisationen Borotoba kommenterar valen i östra Ukraina i början av november 2014.

Är östra Ukraina på väg att bli en folkrepublik eller en marionettstat?, av Alec Luhn. Om utvecklingen i Ukraina, med särskilt tonvikt vid de omstridda östra delarna.

Ukrainsk ministerpost ger snabbt medborgarskap, av Freddy de Pauw. Om den nya regeringen i Ukraina (tillsatt i december 2014).

Olustig kampanj mot ukrainska socialister och ryska Vänsterfronten. Det pågår ett försök att misstänkliggöra och smutskasta vänstergrupper i Ryssland och Ukraina. Något som är extra beklämmande är att SAC-organet Arbetaren bidragit till denna kampanj.

Smutsiga lögner om Vänsterpartiets stöd till ”pro-ryska rebeller”. Sedan förra hösten har vissa tidningar låtit påskina att vissa vänstergrupper i Ryssland och Ukraina skulle vara Putin-styrda. I det sammanhanget har även Vänsterpartiet fått en släng av sleven.

Konflikten i östra Ukraina, av Jakob Sandberg. Med ett kritiskt debattinlägg och svar på detta.

Hoppet i en hopplös situation, av Ilja Budrajtskis. Om behovet av en anti-krigsrörelse i Ryssland mot kriget i Ukraina. Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.

Ny president i Ukraina – från Porosjenko till Zelenskij, av Francis Jorissen. Den nye presidenten som valdes i april (2019) saknar egentligen politisk erfarenhet, vilket förmodligen bara gynnade honom: folket ville ha förändring. Men vad står han för och vad vill han åstadkomma?

”Vi befinner oss i ett sämre läge än under kalla kriget”. Intervju med den ryske vänsterhistorikern Ilja Budraitskis om läget i Ukraina från slutet av januari 2022, alltså innan kriget bröt ut.

Nytt från Natoland, av Tariq Ali. Tariq anser att västmakterna och NATO har stor skuld till uppkomsten och skärpningen av den nuvarande (2022) Ukraina-krisen.

Kriget i Ukraina – bakgrund. Kort bakgrund till kriget (2022) - nedtecknad 12/2, dvs innan ryska invasionen.

Stoppa Putins aggression omedelbart!. Appell från socialister i Ukrainska sociala rörelsen, den 24 februari 2022.

Ett brev från Kiev till vänstern i väst, av Taras Bilous. Öppet brev från ukrainsk socialist, som riktar allvarlig kritik mot hur delar av vänstern har hanterat Rysslands aggression mot Ukraina.

"Putin har satsat allt på ett snabbt avgörande i Ukraina. Nu står hans politiska överlevnad på spel", av Patrick Cockburn. Artikelförfattaren är en känd irländsk journalist, som sedan 1990 varit utrikeskorrespondent för brittiska dagstidningen The Independent.

Debatt mellan David Harvey och Derek Hall om den ryska invasionen av Ukraina. Från den australiensiska vänsterwebbplatsen Links. Hur ska vänstern förklara och bemöta Rysslands invasion av Ukraina?

”En bro för mycket” – NATO efter muren, av Fred Kaplan.Redogör för hur NATO:s utvidgning österut gick till. Fyller igen flera kunskapsluckor och ger en mer nyanserad bild av vad som skett.

“Vänstern i väst måste tänka om”. Noter om kriget från Kiev, intervju med Taras Bilous i mars 2022 om situationen i krigets Ukraina och hur vänstern i väst analyserar den.

"Rysslands krig mot Ukraina har redan förändrat världen". Intervju med den ukrainske sociologen Volodymyr Isjtjenko om vilka konsekvenser Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till, och hur framtiden kan arta sig.

Ukraina och det tredje världskriget, av Slavoj Žižek. Denne färgstarke slovenske vänsterteoretiker intar ofta kontroversiella ståndpunkter. Det gäller inte denna artikel, där han dock plockar fram andra aspekter än de som andra skribenter brukar ta upp.

Krigen i Syrien och Ukraina. Likheter, samband och påföljder. Den ryska interventionen i Syrien bidrog starkt till att Assad gick segrande ur inbördeskriget. Och Assad visar nu på flera sätt sin tacksamhet genom att vara en av Putins främsta uppbackare.

Om kriget i Ukraina, av Gilbert Achcar. Diskuterar frågor som: Hur bör socialister förhålla sig till kriget, vapenstöd, sanktioner m m?

Teser om fredsrörelsen och solidariteten med Ukraina, av Mark Johnson och Pierre Rousset. Om vänsterns uppgifter under uppbygget av en internationell antikrigsrörelse, solidariteten med motståndet i Ukraina, stödet till flyktingar m m.

Imperialismen och kriget i Ukraina (debatt). Alex Callinicos (från brittiska Socialist Workers Party) och Gilbert Achcar diskuterar krigets karaktär och vilka konsekvenser detta får.

Massakern i Butja. Några saker som talar emot rysk propaganda, av Anaîs Condomines och Alexandre Horn. Det sprids mycket desinformation om kriget i Ukraina. I denna artikel från franska Libération försöker man reda ut en del av dessa frågor.

Kommentarer till det “Feministiska manifestet mot kriget", av Catherine Samary. Diskuterar Ukraina-krigets karaktär och hur man bör förhålla sig till kriget. Författaren är kritisk mot manifestets syn på kriget och avvisar dess pacifistiska inriktning.

”En framtida demilitarisering är beroende av att den ryska krigsapparaten stoppas nu”. Intervju med Vitalij Dudin från den ukrainska demokratiska socialistiska gruppen Sotsialny Ruch (Sociala rörelsen).

I fablernas värld med åtföljande skeppsbrott, av Martin Fahlgren. Under det pågående Ukraina-kriget har det skrivits många dumheter, även från vänsterhåll. Vissa av dessa var inte direkt oväntade, men det värsta klavertrampet kom från ett oväntat håll.

Kriget i Ukraina öppnar en guldgruva för vapenindustrin, av Gilbert Achcar. Två artiklar. Den ena om Ukrainas försvarskamp och socialister bör se på det. Den andra (längre) om de gyllene tider som det militär-industriella komplexet nu emotser.

Ingen vänsteruppfattning kan rättfärdiga Putins attack på Ukraina, av David Ost. Ukraina-kriget har blottat djupa motsättningar i den socialistiska vänstern. David Ost diskuterar krigets karaktär och hur en seriös vänster bör förhålla sig till detsamma.

New Left Review om kriget i Ukraina. Tre artiklar ur New Left Review (nr 133/134, januari-april 2022) som på ett genomgripande sätt behandlar bakgrunden till kriget i Ukraina, och bl a tar upp NATO:s roll, utvecklingen i Ryssland under Putin, och utvecklingen i Ukraina, fr a sedan Maidanrevolutionerna.

En rysk plan för folkmord på Ukrainas folk. För en dryg månad sedan publicerade ryska nyhetsbyrån RIA Novosti en artikel som chockerat en hel värld. Det är en skrämmande läsning.

Självbestämmande och kriget i Ukraina, av Taras Bilous. Artikel ur Links International Journal of Socialist Reneval. Varför vänstern ska stöda Ukrainas motståndskamp, inklusive vapenleveranser till den.

En legosoldats bekännelser. Om Wagnergruppen, av Veronika Dorman. Intervju med f d befälhavare i Wagnergruppen, som är en högerextremistisk rysk privatarmé bestående av legosoldater. Den har tidigare verkat i Syrien och Afrika. Nu även i Ukraina.

Rapport från Internationell solidaritetskonferens med Ukraina, av Tom Harris. Konferensen hölls 5-6 maj i Lviv i Ukraina. Deltagare var vänsterpolitiker, fackföreningsledare, parlamentsledamöter och journalister från främst Europa.

Med historien som fiende – ordföranden i Sveriges Fredsråd, av Martin Fahlgren. Ordföranden i Sveriges Fredsråd visade sig vara inte en fredsaktivist, utan en påhejare av Rysslands krig i Ukraina. Det fick sina konsekvenser.

Splittrat Väst har svårt att hitta en lösning på kriget i Ukraina, av Ludovic Lamant. Det råder motsättningar om hur man ska få slut på kriget. Å ena sidan Frankrike,Tyskland och Italien som vill kompromissa. Å den andra USA, Storbritannien och Polen som driver en hårdare linje.

Intervju med Oleksandr från Sotsialnyi Ruch. Sotsialnyi Ruch (Sociala rörelsen) framstår alltmer som den ledande socialistiska organisationen i Ukraina.

Sotsialnyi Ruch (ukrainska Sociala rörelsen) om sig självt. Presentation och en längre intervju.

Krigets ekonomiska följder, av Rajan Menon. Vilka ekonomiska konsekvenser kommer kriget i Ukraina att få, både i Ukraina själv och i världen i stort?

Kriget i Ukraina, internationell säkerhet och vänstern, av Taras Bilous. Artikel från Links om kriget Ukraina, NATO:s roll och förslag till vänsterstrategi i frågan om internationell säkerhet.

Krimtatarernas lidande. Intervju med krimtatarledaren Mustafa Dzjemilev. Krimtataterna har en nästan 300-årig historia av förföljelser, med Stalins folkfördrivning 1944 som värsta exempel. Men förtrycket fortsätter än idag.

Michail Gorbatjov och James Baker om Natos utvidgning. 9/2 1990 träffades Gorbatjov och den amerikanske utrikesministern Baker i Moskva och diskuterade bl a Tysklands återförening. Där kom även Nato-frågan upp. Men vad kom man egentligen överens om?

Socialistisk Politik och Ukraina – debatt, av Jan Czajkowskij. JC är en skarp kritiker av SP:s linje när det gäller Ukraina-kriget. Här återges flera inlägg som tidigare publicerats i Facebook. Innehåller även polemiska kommentarer till JC.


Vänsterpress om Putilov-skandalen – september 2016. Egor Putilov (pseudonym) har avslöjats som en desinformatör, som spritt lögner om om bl a opposition i Ukraina och Ryssland, fejkat debatter (där han låtsats vara olika personer) m m.

Vänsterpress om Putilov-skandalen – mitten av september 2016. Mer om fallet Egor Putilov.

Dokument: Ukraina: folkliga rörelser och imperialismer. Resolution från Fjärde internationalens byrå, från 7 juni 2014.

Dokument: Folkfrontens manifest för Ukrainas, Novorossijas och Transkarpaternas befrielse. Uttalande som antogs vid antikrigskonferens som hölls i Jalta, Krim 6-7 juli 2014.

Dokumant: Nej till Putins invasion av Ukraina! Stöd det ukrainska motståndet! Solidaritet med den ryska oppositionen mot kriget!. Uttalande från Fjärde internationalens byrå, 1 mars 2022.

Dokument: Uttalande av Ryska socialistiska rörelsen och ukrainska Sotsialny Ruch: mot den ryska imperialismen. Gemensamt uttalande av ryska och ukrainska socialister mot Rysslands invasion av Ukraina. Med kommentar från LeftEasts redaktion.

Dokument: Upprop och resolutioner om Ukraina-kriget. Ett internationellt upprop, en resolution från Fjärde internationalen och en från spanska Anticapitalistas.