Ukraina

Artiklar om utvecklingen i Ukraina efter 2022

”Vi befinner oss i ett sämre läge än under kalla kriget”. Intervju med den ryske vänsterhistorikern Ilja Budrajtskis om läget i Ukraina från slutet av januari 2022, alltså innan kriget bröt ut.

Nytt från Natoland, av Tariq Ali. Tariq anser att västmakterna och NATO har stor skuld till uppkomsten och skärpningen av den nuvarande (2022) Ukraina-krisen.

Stoppa Putins aggression omedelbart!. Appell från socialister i Ukrainska sociala rörelsen, den 24 februari 2022.

Ett brev från Kiev till vänstern i väst, av Taras Bilous. Öppet brev från ukrainsk socialist, som riktar allvarlig kritik mot hur delar av vänstern har hanterat Rysslands aggression mot Ukraina.

"Putin har satsat allt på ett snabbt avgörande i Ukraina. Nu står hans politiska överlevnad på spel", av Patrick Cockburn. Artikelförfattaren är en känd irländsk journalist, som sedan 1990 varit utrikeskorrespondent för brittiska dagstidningen The Independent.

”En bro för mycket” – NATO efter muren, av Fred Kaplan.Redogör för hur NATO:s utvidgning österut gick till. Fyller igen flera kunskapsluckor och ger en mer nyanserad bild av vad som skett.

“Vänstern i väst måste tänka om”. Noter om kriget från Kiev, intervju med Taras Bilous i mars 2022 om situationen i krigets Ukraina och hur vänstern i väst analyserar den.

"Rysslands krig mot Ukraina har redan förändrat världen". Intervju med den ukrainske sociologen Volodymyr Isjtjenko om vilka konsekvenser Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till, och hur framtiden kan arta sig.

Ukraina och det tredje världskriget, av Slavoj Žižek. Denne färgstarke slovenske vänsterteoretiker intar ofta kontroversiella ståndpunkter. Det gäller inte denna artikel, där han dock plockar fram andra aspekter än de som andra skribenter brukar ta upp.

Krigen i Syrien och Ukraina. Likheter, samband och påföljder. Den ryska interventionen i Syrien bidrog starkt till att Assad gick segrande ur inbördeskriget. Och Assad visar nu på flera sätt sin tacksamhet genom att vara en av Putins främsta uppbackare.

Om kriget i Ukraina, av Gilbert Achcar. Diskuterar frågor som: Hur bör socialister förhålla sig till kriget, vapenstöd, sanktioner m m?

Teser om fredsrörelsen och solidariteten med Ukraina, av Mark Johnson och Pierre Rousset. Om vänsterns uppgifter under uppbygget av en internationell antikrigsrörelse, solidariteten med motståndet i Ukraina, stödet till flyktingar m m.

Imperialismen och kriget i Ukraina (debatt). Alex Callinicos (från brittiska Socialist Workers Party) och Gilbert Achcar diskuterar krigets karaktär och vilka konsekvenser detta får.

Massakern i Butja. Några saker som talar emot rysk propaganda, av Anaîs Condomines och Alexandre Horn. Det sprids mycket desinformation om kriget i Ukraina. I denna artikel från franska Libération försöker man reda ut en del av dessa frågor.

Kommentarer till det “Feministiska manifestet mot kriget", av Catherine Samary. Diskuterar Ukraina-krigets karaktär och hur man bör förhålla sig till kriget. Författaren är kritisk mot manifestets syn på kriget och avvisar dess pacifistiska inriktning.

”En framtida demilitarisering är beroende av att den ryska krigsapparaten stoppas nu”. Intervju med Vitalij Dudin från den ukrainska demokratiska socialistiska gruppen Sotsialny Ruch (Sociala rörelsen).

Kriget i Ukraina öppnar en guldgruva för vapenindustrin, av Gilbert Achcar. Två artiklar. Den ena om Ukrainas försvarskamp och socialister bör se på det. Den andra (längre) om de gyllene tider som det militär-industriella komplexet nu emotser.

Ingen vänsteruppfattning kan rättfärdiga Putins attack på Ukraina, av David Ost. Ukraina-kriget har blottat djupa motsättningar i den socialistiska vänstern. David Ost diskuterar krigets karaktär och hur en seriös vänster bör förhålla sig till detsamma.

New Left Review om kriget i Ukraina. Tre artiklar ur New Left Review (nr 133/134, januari-april 2022) som på ett genomgripande sätt behandlar bakgrunden till kriget i Ukraina, och bl a tar upp NATO:s roll, utvecklingen i Ryssland under Putin, och utvecklingen i Ukraina, fr a sedan Maidanrevolutionerna.

En rysk plan för folkmord på Ukrainas folk. För en dryg månad sedan publicerade ryska nyhetsbyrån RIA Novosti en artikel som chockerat en hel värld. Det är en skrämmande läsning.

Självbestämmande och kriget i Ukraina, av Taras Bilous. Artikel ur Links International Journal of Socialist Reneval. Varför vänstern ska stöda Ukrainas motståndskamp, inklusive vapenleveranser till den.

En legosoldats bekännelser. Om Wagnergruppen, av Veronika Dorman. Intervju med f d befälhavare i Wagnergruppen, som är en högerextremistisk rysk privatarmé bestående av legosoldater. Den har tidigare verkat i Syrien och Afrika. Nu även i Ukraina.

Rapport från Internationell solidaritetskonferens med Ukraina, av Tom Harris. Konferensen hölls 5-6 maj i Lviv i Ukraina. Deltagare var vänsterpolitiker, fackföreningsledare, parlamentsledamöter och journalister från främst Europa.

Splittrat Väst har svårt att hitta en lösning på kriget i Ukraina, av Ludovic Lamant. Det råder motsättningar om hur man ska få slut på kriget. Å ena sidan Frankrike,Tyskland och Italien som vill kompromissa. Å den andra USA, Storbritannien och Polen som driver en hårdare linje.

Intervju med Oleksandr från Sotsialnyi Ruch. Sotsialnyi Ruch (Sociala rörelsen) framstår alltmer som den ledande socialistiska organisationen i Ukraina.

Sotsialnyi Ruch (ukrainska Sociala rörelsen) om sig självt. Presentation och en längre intervju.

Krigets ekonomiska följder, av Rajan Menon. Vilka ekonomiska konsekvenser kommer kriget i Ukraina att få, både i Ukraina själv och i världen i stort?

Kriget i Ukraina, internationell säkerhet och vänstern, av Taras Bilous. Artikel från Links om kriget Ukraina, NATO:s roll och förslag till vänsterstrategi i frågan om internationell säkerhet.

Michail Gorbatjov och James Baker om Natos utvidgning. 9/2 1990 träffades Gorbatjov och den amerikanske utrikesministern Baker i Moskva och diskuterade bl a Tysklands återförening. Där kom även Nato-frågan upp. Men vad kom man egentligen överens om?

Biden-administrationen har inte bråttom att hjälpa Ukraina att förhandla om ett slut på kriget, av Branko Marcetic. Artikel ur Jacobin, maj 2022. Kan diplomatiska förhandlingar vara ett acceptabelt sätt att få slut på kriget i Ukraina? Varför driver i så fall inte väst på hårdare för det?

Nicolas Werth om Putins Ryssland och Ukraina. Putin försöker motivera sin politik med historiska argument: ”Kontroll över historien, tolkningen av det förgångna, är en avgörande fråga för Putin”.

Ukraina utnyttjar kriget till nyliberala reformer, av Laurent Geslin. Efter fyra månader av rysk invasion befinner sig Ukrainas ekonomi i ruiner. Vilket inte hindrar regeringen från att inleda en nedmontering av arbetsrätten.

”Syftet med detta krig är att krossa Ukraina som nation”. Den amerikanske historikern Timothy Snyder om Rysslands krig mot Ukraina.

Evigt krig: från Putin till Peter och tillbaka, av Boris Kagarlitskij. Artikel av den ryske marxisten Boris Kagarlitskij om Putins historieskrivning och hur sanktionerna påverkar Ryssland.

Socialistisk internationalism och kriget i Ukraina, av Rohini Hensman. Artikel om den nationella frågan och internationalism i förhållande till kriget i Ukraina och Putins angrepp på Lenins syn på nationellt självbestämmande.

”Putins krig mot Ukraina handlar inte om säkerhet utan imperialistiska intressen”. Intervju med den ryske socialisten Ilja Matvejev om bakgrunden till Putins invasion av Ukraina.

Vad är sanningen om soldaterna från Azovregementet som blev dödade i ett Donbas-fängelse?, av Alexandre Horn. Hur gick det egentligen till när över 50 krigsfångar dödades i rysk fångenskap?

”Absolut ondska”: Inne i det ryska fånglägret där tiotals ukrainare blev brända till döds, av Luke Harding. Detta är en redogörelse som avgivits av en kvinna som själv satt fängslad i 100 dygn i det ökända ryska Olenivka-fånglägret där nyligen 53 fångar dödades.

Problemet Donbas. Donetsbäckenet med sin övervägande rysktalande befolkning har befunnit sig i krigstillstånd sedan 2014. Stora delar är idag under ryskt välde, men kampen fortsätter.

Kriget i Ukraina medför att det diplomatiska spelet om Afrika intensifieras, av Sarah Benichou. I skuggan av Ukraina-kriget anstränger sig Ryssland, USA och flera europeiska stater att charma Afrika. Moskva har där nått vissa framgångar.

Varför jag gör motstånd mot den ryska invasionen, av Taras Bilous. Ukrainsk socialist förklarar varför han gör militärt motstånd mot Rysslands invasion.

Jag ville ge aktivister möjlighet att besvara de frågor och den kritik som hörts från vänsterhåll i Europa. Om en dokumentärfilm som bygger på vittnesmål avgivna av vänsteraktivister som deltar i kampen mot den ryska invasionen av Ukraina.

Ukraina mot avgörande eller dödläge? Artikelsamling som redogör för det aktuella läget utifrån olika synvinklar - militärt, socialt, ekonomiskt (t ex sanktionernas betydelse) m m - och diskuterar framtidsperspektiven.

”När det är något problem kommer folk till oss”. Intervju med Pavel Lisjanskyj, som är facklig och människorättsaktivist i Donetsbäckenet. Från den ryska webbplatsen Posle.

Hur en politik med inflytelsesfärer stärker reaktionen, av Taras Biolus. Bilous menar att diskussionen inom vänstern i väst visar att vissa stöder en uppdelning av världen i inflytelsesfärer. Men ska vänstern göra det?

“Överdriv inte den ryska propagandans inflytande”. Intervju med den ukrainske socialisten Taras Bilous. Diskuterar bl a den ukrainska vänstern, hans polemik mot vänstern i väst, synen på Ukraina i väst mm.

Vem bär skulden för beskjutningen av kärnkraftverket i Zaporizjzja?, av Alexandre Horn. Ryssarna har tagit kontroll över anläggningen och placerat vapen och soldater där. Beskjutning har förekommit, ryssarna skyller på Ukraina och tvärtom. Vem ska man tro på?

Ekonomiska aspekter av kriget i Ukraina (artikelsamling). Ukrainas ekonomiska problem blir allt svårare. Ryssland trappar upp sin ekonomiska krigföring mot Europa (främst med gen om att strypa gaskranarna).

Kina, Ryssland och Ukraina (artikelsamling). Om Kinas ekonomiska och politiska relationer till Ryssland och Putins krig i Ukraina.

Kärnkraften och Ukrainas energimässiga oberoende, av Marc Endeweld. Artikel ur Le Monde Diplomatique där författaren pekar på den betydelse som kärnkraftverken i Ukraina har haft som motiv för Putins angrepp.

Berlin och Washington – kärnvapenscenarion. Artikel ur Der Spiegel som tar upp Putins hot att använda kärnvapen i kriget mot Ukraina. Menar han allvar?

Frågor om Ukraina, av Daria Saburova. Om det pågående krigets karaktär, Rysslands roll, förändringar i Ukraina, extremhögern och vänstern i Ukraina m m.

”Putin vill att vi ska gå under i mörker och kyla”Le Mondes reporter på plats i Charkiv beskriver den mycket svåra situationen i staden.

Ukrainas vänster under uppbyggnad på flera områden, av Catherine Samaray. Om bl a en viktig nationell konferens nyligen anordnad av ukrainska Sotsialnyi Ruch (Sociala Rörelsen).

Ekonomiskt stålbad väntar Ukraina, av Adam Tooze. Analys av en rapport från en grupp ekonomer från CEPR [Center for Economic Policy Research] om Ukrainas ekonomi. Tooze kritiserar deras förslag till åtgärder.

”Vi måste bilda en internationell front mot krig”. Per Leander intervjuar ryssen Aleksej Sachnin.

Stöd det ukrainska motståndet och minska fossilkapitalets makt. En grupp ukrainska och europeiska socialister kritiserar de socialister som är tveksamma att stöda det ukrainska motståndet och förespråkar en "förhandlingslösning".

Klarhet om Ukraina. Artikel från redaktörerna till den amerikanska socialistiska tidningen Against the Current, som kritiserar en del socialisters inställning till Ukrainakriget.

Ukraina, självbestämmande och den nationella frågan, av Bill Fletcher, Bill Gallegos, Jamale Rogers. Artikel från den radikala amerikanska webbplatsen New Politics. Argumenterar ingående till stöd för Ukrainas försvarskrig mot Ryssland.

Om ukrainsk identitet, språkfrågan och Donbas: "Invånare i Cherson hälsar ukrainska soldater på ryska". Federico Fuentes, som regelbundet medarbetar i tidskriften Green Left Weekly samtalar med den ukrainska socialisten Hanna Perechoda som är född och uppvuxen i Donbas.

Cherson från ockupation till befrielse. Två artiklar om staden Cherson, den ena under rysk ockupation, den andra efter befrielsen.

Invånarna i Bachmut i Donbas under storm av rysk artillerield, av Thomas d'Istria. Reportage inifrån den av Wagnergruppen belägrade ukrainska staden Bachmut.

Kriget i Ukraina - Krim i blickfånget, av Laurent Geslin. Ryssland annekterade Krim 2014. Sedan ukrainska armén befriade Cherson är halvön bara 10 mil från fronten.

Kriget i Ukraina hotar tömma västliga vapenlager, av Cédric Pietralunga. Under hösten har inkommit flera rapporter som hävdar att vapenlagren i väst har börjat sina. Samma gäller Ryssland, som sett sig tvunget att importera från både Nordkorea och Iran.

Demografisk katastrof väntar Ryssland och Ukraina, av Laurent Geslin.Befolkningsutvecklingen ser mycket problematisk ut i dessa 2 länder. Kriget är en viktig orsak till detta, men flera andra faktorer bidrar till att fördjupa krisen.

En vänster som inget lärt – den franska vänstern och Ukraina, av Joseph Confraveux och Fabien Escalona. Denna artikel diskuterar meningsskiljaktigheterna om Ukraina-konflikten inom den franska vänstern i bred mening.

För en demokratisk antikrigsståndpunkt mot invasionen av Ukraina, av Gilbert Achcar. Artikel och intervju där författaren resonerar om hur han menar att antikrigsrörelsen bör ställa sig till kriget i Ukraina och hur ett fredsavtal borde se ut.

Ramaskri i Kyiv efter Macrons utspel om att ge Ryssland säkerhetsgarantier, av Philippe Ricard.. Macron har länge försökt inta en försonlig inställning till Putin och gjort flera uttalanden som skapat irritation bland de allierade, särskilt i Östeuropa.

Patrick Cockburn om kriget i Ukraina. Cockburn är en prisbelönt irländsk journalist/författare.

Mot Rysslands angreppskrig, och om behovet av en vänster utan koloniala skygglappar, av Catherine Samaray. Diskuterar Natos, EUs och Rysslands roll, utvecklingen i Ukraina, vikten av den nationella frågan m m. Formulerar även politiska riktlinjer.

Ett feministiskt manifest: Rätten att göra motstånd. Uttalande om kriget i Ukraina från Feministiska initiativgruppen.

Imperialismen och invasionen av Ukraina, av Sam Wainwright. Internationellt finns det många olika uppfattningar om kriget i Ukraina. Här får vi ett australienskt vänsterperspektiv på det hela.

Rysslands invasion av Ukraina, av Chris Slee. Detta är en polemik mot en artikel som intagit en prorysk hållning (och bl a förnekat att Ryssland är imperialistiskt).

Ukraina och återuppbyggnaden, av Tim Judah. Ukraina står inför enorma problem när kriget väl är över. Vad krävs för att ta itu med och lösa dessa problem som inte bara är ekonomiska?

Krigets utveckling, putinismen och det problematiska vapenstödet, av Lars Borgersrud. Denna artikel baseras på ett föredrag som upphovsmannen höll i Bergen i oktober 2022. Den är översatt till svenska från det norska originalet som publicerats av Clarté.

Anti-imperialism innebär stöd till det ukrainska folkets kamp för nationell befrielse, av H Hawkins och F Fuentes. Om den amerikanska vänstern och det i september 2022 bildade Solidaritetsnätverket med Ukraina.

Ukrainare anklagar ryska oppositionella för kolonialistiska värderingar, av Ann-Dorit Boy. Många ukrainare är kritiska mot ledande ryska oppositionsledare, t ex Aleksej Navalnyj som sitter i ryskt fängelse pga sin kritik mot Putin-regimen.

Yttersta högern i Ukraina. Intervju med Taras Bilous från Sotsialny Ruch. Hur har yttersta högern utvecklats sedan krigsutbrottet för 1 år sedan?

Vilka lärdomar från Vietnam är giltiga för Ukraina idag?, av Stephen R Shalom och Dan La Botz. Artikelförfattarna argumenterar för att vänstern som för 50 år sedan stödde vietnamesernas kamp mot USA, nu bör stödja Ukraina mot Ryssland.

Invasionen av Ukraina ett år senare, av Fred Leplat. Den 24/2 är det ett år sedan Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina. Man hade förväntat sig segra på ett par veckor, men det misslyckades fullständigt.

De ukrainska oligarkernas makt minskar i krigets skugga, av Bouisson/d*Istria/Vincent. I såväl Ryssland som Ukraina har korrumperade oligarker dominerat stora delar av ekonomin och politiken. Nu har de tvingats på reträtt åtminstone i Ukraina.

Hur kriget i Ukraina kommer att sluta, av David Remnick och Stephen Kotkin. Kotkin, som är berömd för sin Stalin-biografi, anser att det nuvarande kriget är en stor tragedi, där Putin inte bara håller på att förstöra Ukraina, utan även sitt eget land.

Stormakternas favoritteori är inget för vänstern, av BennyAndersson. Den sk Realistiska skolan, vars mest kände företrädare heter John Mearsheimer, anser att stormakter måste få upprätta intressesfärer på omgivande staters bekostnad. Populärt bland Putinkramare m fl.

De blinda, döva, minnessvaga, månglarna och medlöparna, av Editorial Solidarity Brigades. Vad beror det på att vissa inte vill se och inte höra. Beror det på okunskap ....? Här försöker man väcka läsaren till förståelse av vad som sker och varför.

Den ukrainska vänstern står inför en dubbel utmaning, av Ashley Smith.  Samtal med den ukrainska sociologen Alona Liasheva, som är medlem i den socialistiska organisationen Sociala rörelsen (Sotsialnyi Ruch).

Putins krig är en tragedi för Ukraina och Ryssland och en gåva för USA-imperialismen , av Chris Slee. Kritiserar några ståndpunkter som är vanliga bland Putinkramare.

En terror vars like Europa inte sett på åttio år, av Mats Parner.  Om Volodymyr Zelenskij som från allra första stund spelade en viktig roll som symbol för det ukrainska motståndet mot den ryska invasionen och som ett språkrör för Ukraina internationellt.

Lögner i stället för sanningen om Ukraina - En känslomässig pest, av Vincent Présumey och Stefan Bekier.  Författarna undersöker de myter och legender som cirkulerar om Ukraina för att förneka dess rätt till nationellt självbestämmande.

Hur uppnå fred av hög kvalitet?, av Erik Melander. Förf, som är professor i freds- och konfliktforskning, kritiserar den s k realpolitiska skolan, som vill tillerkänna Ryssland intressesfärer och buffertzoner på omgivande staters bekostnad.

Myter och fakta om kriget i Ukraina, av Paul Schäfer. Artikel från Rosa Luxemburg Stiftung. Förf. argumenterar bl a mot de delar av vänstern som anser att NATO bär skuld till Rysslands krig i Ukraina.

Kriget mot Ukraina och den rödbruna ”vänstern”, av Paul Mason. Delar av vänstern går ihop med extremhögern för att stoppa stöd till Ukraina. I Sverige är sådana tendenser inget nytt - vem minns t ex inte Jan Myrdals medverkan i nazianstrukna Nya Tider?

Det vi ser i Ryssland är totalitarism av ny typ, av Mats Parner. Handlar till stor del om en nyutkommen bok om Ukraina av den tyske historikern Karl Schlögel. Med utdrag ur bokens förord som bilaga.

Är USA:s bistånd till Ukraina verkligen utan motstycke?, av Michael Pröbsting. Nya uppgifter tar död på myten att stödet till Ukraina "saknar motstycke".

Det här är männen som Ryssland ville sätta i ledningen för Ukraina, av Igor Burdyga. Om de proryska partierna i Ukraina. Flera av deras representanter är fortfarande verksamma i Verchovna Rada, som är det officiella namnet på parlamentet i Ukraina.

Marko Bojcun (1951-2023) – Ett liv för socialismen och Ukrainas nationella rättigheter, av Dick Nichols. Om en viktig ukrainsk socialist - författare, lärare och aktivist - som har gått ur tiden.

Apokalypsens ryttare är tillbaka, av Slavoj Žižek. Förf. argumenterar för ett konsekvent stöd till Ukraina. Och en bojkott av rysk olja och gas skulle inte bara försvåra för Ryssland att kriga, utan även bidra till att rädda klimatet.

Bara palestinierna kan rädda Israel, av Slavoj Žižek. Om Ryssland/Ukraina och Israel/Palestina.

Skona syndabocken … och Trotskij!, av Michael Pröbsting. Delar av vänstern har haft svårt att avgöra vilket ben man ska stå på när det gäller kriget i Ukraina. "International Marxist Tendency", med huvudsäte i London, är ett sorgligt exempel på detta.

Att bygga vänstersolidaritet med Ukraina i Nordeuropa. Kort rapport från det norska Socialistiska vänsterpartiets 25:e kongress.

Rødt stöder Ukrainas kamp för frihet. Uttalande antaget av det norska socialistiska partiet landsmöte i april 2023, där man tog ställning för vapenstöd till Ukraina (innan dess hade man varit emot).

Från Ukraina till Palestina: det skadliga förnekandet, av David Finkel. Artikel från International Viewpoint där författaren förklarar varför vänstern kan och måste stöda både ukrainarnas och palestiniernas kamp.

Bachmut – ett slag utan slut, av Grynzspan, Pietralunga, d'Istria, Aubenas, Vitkine. Hårda strider om staden har pågått i nära 9 månader, utan att man kommit fram till ett avgörande. Nu verkar det dock finnas en möjlighet att detta ändras.

Ukrainas arbetare kämpar även mot ett inre hot – de behöver stöd, av Hanna Perechoda. Den ukrainska socialistiska vänstern finns och verkar. Givetvis är förhållandena svåra, men man spelar en viktig roll för att försvara de arbetandes rättigheter och intressen.

Kriget har fört spannmålsproduktionen femton år bakåt i Ukraina, av Isabelle Hanne. Ukraina är en stor exportör av spannmål. Men kriget har medfört många problem och skador som kommer att ta lång tid att reparera.

Vad är det för fel på Ukrainas krigsdiplomati i det globala syd?, av Chelsea Ngoc Minh Nguyen. Gör den ukrainska regeringens strävan att "tillhöra Europa" det svårare att få stöd i det globala syd för sin kamp mot den ryska invasionen?

Lögnkrig mot Ukraina, av Hans Norebrink. Det florerar många myter, legender, lögner och missuppfattningar om kriget i Ukraina. De flesta har sina rötter i Putins tankevärld.

Ukraina: Demokratisk socialism eller barbari? av Yuliya Yurchenko.

Artem Tidva om Sotsialnyi Ruch - intervju. Om Sociala rörelsens historia och framtidsperspektiv.

Intervju med Commons, ett intellektuellt vänsterkollektiv, av Patrick Le Tréhondat. Commons är en ukrainsk vänsterinriktad webbplats. Här berättar redaktionen om dess framväxt och utveckling.

”Ukraina binds till västmakterna genom ekonomisk skuldsättning”. Intervju med den belgiske historikern Éric Toussaint. En förkortad version har tidigare publicerats i Internationalen.

Ukrainska röster?, av Volodymyr Isjtjenko. Isjtjenko undersöker vad "avkolonisera Ukraina" innebär under nyliberalismen, och en politik av nationellt erkännande utan nationalekonomisk omfördelning.

En ”pacifism” som gagnar Putin, av Alfons Bech. Podemos och delar av den spanska fackföreningsrörelsen intar en "pacifistisk" hållning till kriget i Ukraina. I praktiken betyder det att man inte tillerkänner Ukraina rätten att försvara sig.

Mot kriget och liberala reformer – ukrainska fackföreningar på två frontavsnitt, av Célia Mebroukine. Den 20 juni sammanträffade representanter för 8 franska fackföreningar med sina ukrainska kollegor i Paris. Stödet till det ukrainska folket från de franska facken är totalt.

FN måste ta sitt ansvar för att undvika en nukleär katastrof i Ukraina, av Taras Bilous. Ukraina varnar för att de ryska styrkor som nu ockuperar Zaporizjzjas kärnkraftverk planerar att spränga detta när de lämnar området.

Internationalism och kriget i Ukraina – hyckleriet i delar av vänstern, av Dale T McKinley. Artikelförfattaren är en sydafrikansk vänsteraktivist.

Rysslands krig i Ukraina och den europeiska vänstern, av Murray Smith. Vänstern i Europa är splittrad om Ukraina. Det finns 3 strömningar: den internationalistiska, den "campistiska" och den pacifistiska. Dessa finns även i Sverige.

"Putinregimens fall kan leda till Assads och den iranska regimens kollaps", av Alona Liavsheva och Joey Ayoub. En libanesisk palestinier och vänsteraktivist intervjuas om sin syn på kriget i Ukraina, situationen i Mellanöstern, solidaritet mellan förtryckta nationer och folk m m.

Den kanadensiska vänsterns svar på kriget i Ukraina - en första balansräkning, av Richard Fidler. Tittar närmare på hur både den parlamentariska och utomparlamentariska vänstern förhållit sig till kriget i Ukraina.

Zelenskyj försöker få bukt med korruption och mutor i Ukrainas armé, av Clara Marchaud. Ukraina har, liksom Ryssland, Belarus osv, haft stora problem med utbredd korruption. Inte heller krigsmakten har varit förskonad från detta gissel.

Läget i kriget – Tankar från Kyiv, av Timothy Snyder. I september 2023 var Snyder i Ukraina där han bl a intervjuades och deltog i samtal. I denna artikel redovisar han sin syn på kriget och vart det är på väg.

Tankar om en tanklös bok om kriget i Ukraina, av Carl Mirra. Putinkramare och rysstroll sprider en massa desinformation om kriget i Ukraina. I denna artikel utgår Mirra från en bok som innehåller många exempel på detta.

"Gör motstånd mot den ryska imperialismen". Intervju med den ukrainska socialisten Hanna Perechoda och den ryska socialisten Ilja Budrajtskis om kriget i Ukraina och vänsterns uppgifter.

Det nya normala i Ukraina, av Tim Judah. Ukrainarna har anpassat sig till krigets vardag så till den grad att det dagliga livet verkar fortsätta "som vanligt". Men det har också uppstått många nya problem.

Pacifism är ett privilegium – ukrainska vänsteraktivister i krig, av Hanna Sokolova. Tre ukrainare som frivilligt anslutit sig till armén upprörs över att en del av vänstern i väst har svikit.

Kvinnor och tonåringar i exil – orosmoln för Ukraina, av Emmanuel Grynzspan. Befolkningsutvecklingen har länge varit ett problem för både Ukraina och Ryssland. Och kriget forcerar denna negativa utveckling - befolkningen minskar.

Marxismen och Ukrainas kamp för oberoende och självbestämmande, av Jerry Harris. Hur såg Marx, Lenin, Ho Chi Minh, Mao m fl på nationell självständighet? Och vilka principer är giltiga för relationerna mellan Ukraina och dagens Ryssland?

Anteckningar från Kyiv: Vilken sida är vi på?, av Eric Lee. En aktivist som särskilt ägnar sig åt frågor som rör fackföreningsrörelsen internationellt besökte nyligen Ukraina.

Att begripa Rysslands invasion av Ukraina, av Paul Le Blanc. Le Blanc är en amerikansk socialistisk historiker och aktivist, specialist på den ryska revolutionen. Här analyserar han kriget i Ukraina och diskuterar hur socialister bör förhålla sig till detta.

Föreställ dig ett land – Ukraina eller Palestina, av Hanna Perechoda.Om likheter och skillnader mellan krigen i Ukraina och Gaza m m.

De ukrainska nyliberalernas asociala grymhet, av Olena Slobodian. Ukrainsk socialist om ukrainska regeringens nyliberala politik.

”Det råder ingen respekt för krigslagarna i vare sig Mariupol eller Gaza”, av Joseph Confavreux. Intervju med Daria Saburova. Handlar bl a om likheterna och skillnaderna mellan krigen i Ukraina och Gaza.

Ukraina, Gaza och Israel (artikelsamling). Handlar främst om de dilemman som kriget i Gaza har inneburit för Ukraina, men även för EU och USA.

Kriget i Ukraina gör en rättvis energiomställning mer akut, av Simon Pirani. Pirani är en marxistisk historiker och energiforskare med miljö- och energifrågor som specialitet.

"När vi talar om lösningar får vi inte glömma orsakerna", av Hanna Perechoda och Arthur Borriello. Samtal om den ukrainska och europeiska vänstern och kriget i Ukraina, internationell solidaritet m m.

Palestina och Ukraina - Så för imperierna krig under tjugoförsta århundradet, av Simon Pirani. Såväl dessa krig som klimatförändringarna har sina rötter i kapitalismen som kräver ackumulation och ekonomisk expansion.

”Vad är detta för slags liv?” – Att fly från Ukrainas ockuperade områden, av Isobel Koshiw. Flyktingar berättar om livet i områden under rysk ockupation.

Debatt: Jan Czajkowski om krigen i Ukraina och Gaza (artikelsamling), av Jan Czajkowski. Alltsedan den ryska invasionen av Ukraina började för 2 år sedan har Jan Czajkowski kritiserat den politik som delar av den svenska vänstern fört när det gäller kriget.

Ukraina tvingas sänka sina militära ambitioner, av Cédric Pietralunga. Ukraina är nu på defensiven. Det beror bl a på vapenbrist, främst ammunition, orsakad av att republikaner i amerikanska representanthuset blockerat militärt bistånd.

Vad vänstern i Ukraina har att säga oss, av Justine Brabant. Vad sysslar vänstern i Ukraina med? Hur ser den på kriget i Gaza? Den internationella vänstern? Nato? m m.

10 förskräckliga vänsterargument mot det ukrainska motståndet, av Oksana Dutchak. Denna text kritiserar skarpt de argument som delar av "vänstern" framfört för att vägra stödja Ukrainas kamp för sitt oberoende mot det ryska angreppskriget som syftar till att krossa Ukraina.

Argument för ett ”vänsterprogram” mot kriget i Ukraina, av Catherine Samary. Författaren argumenterar för ett program för ett oberoende och demokratiskt Ukraina, och hur vänstern i väst kan stöda det.

Stormakterna och krigen i Gaza och Ukraina, av Leonidas Areteakis. Om hur stormakter struntar i folkrätten och använder historiska myter för att motivera sina krig.

Gigantisk militär buffertzon i ryskockuperade Ukraina, av Simon Pirani. Ryssarna upprustar militärt i de ockuperade delarna av Ukraina, mobiliserar män från lokalbefolkningen, påtvingar invånarna ryska pass m m

Palestina, Ukraina och imperiernas kris + Ingen väg till fred i Ukraina med denna fantasivärld. Två viktiga artiklar av den brittiske marxistiske historikern och energiforskaren Simon Pirani.

De ukrainska kvinnorna som håller frontbyarna vid liv, av Kateryna Farbar. Om förhållandena i de frontnära samhällena, där männen strider vid fronten och kvinnorna står för verksamheten i byarna.

Jonas Sjöstedt om kriget i Ukraina 2022-23. F d vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt är en kunnig och engagerad skribent när det gäller kriget i Ukraina, vilket denna artikelsamling ger många exempel på.

Låt all export av ammunition gå till Ukraina, av Jonas Sjöstedt. Till en början var V tveksamt till vapenstöd, men anser nu att vapenexport till Ukraina bör prioriteras. Jonas S är en av dem som drivit den frågan.

Den svenska vänstern och kriget i Ukraina - artikelsamlilng. Vad står egentligen den svenska vänstern för när det gäller kriget i Ukraina. Och vad har man på fötterna när det gäller viktiga fakta?

Ukraina har svårt att mobilisera soldater (artikelsamling). Efter 2 års fullskaligt krig behöver Ukraina fler soldater, för att ersätta förluster och för att ge de som redan stridit under lång tid vila och återhämtning.

"Solidaritet är vårt vapen", av Kateryna Turenko. Intervju med vänsteraktivister i den ukrainska armén. De riktar hård kritik mot uppfattningar om Ukrainakriget bland delar av vänstern i väst.

”Om vi inte stred i armén skulle det inte finnas någon vänster i Ukraina". Intervju med Taras Bilous om den ukrainska vänsterns situation i dagens Ukraina.

Proxypolitik – Solidaritet med vem?, av Olexandr Kyselov. Om internationell solidaritet och vänstern i väst.

Upprop från ukrainska arbetare inför EU-valet. Uttalande antagit 1 maj av fackliga och politiska aktivister samt fackföreningar.

Ukrainas kamp för frihet: för socialister är det en fråga om solidaritet och självbestämmande, av Paul Le Blanc. Varför ska vänstern försvara Ukrainas rätt att försvara sig mot Rysslands angrepp, trots att landets regim är nyliberal?

En lysande berättelse om rysk imperialism och ukrainskt motstånd, av Mats Parner. Om den ryske författaren/journalisten Michail Zygars senaste bok Krig och straff: Putin, Zelenskyj och vägen till Rysslands invasion av Ukraina.


Vänsterpress om Putilov-skandalen – september 2016. Egor Putilov (pseudonym) har avslöjats som en desinformatör, som spritt lögner om om bl a opposition i Ukraina och Ryssland, fejkat debatter (där han låtsats vara olika personer) m m.

Vänsterpress om Putilov-skandalen – mitten av september 2016. Mer om fallet Egor Putilov.

Dokument: Ukraina: folkliga rörelser och imperialismer. Resolution från Fjärde internationalens byrå, från 7 juni 2014.

Dokument: Folkfrontens manifest för Ukrainas, Novorossijas och Transkarpaternas befrielse. Uttalande som antogs vid antikrigskonferens som hölls i Jalta, Krim 6-7 juli 2014.

Dokument: Nej till Putins invasion av Ukraina! Stöd det ukrainska motståndet! Solidaritet med den ryska oppositionen mot kriget!. Uttalande från Fjärde internationalens byrå, 1 mars 2022.

Dokument: Uttalande av Ryska socialistiska rörelsen och ukrainska Sotsialny Ruch: mot den ryska imperialismen. Gemensamt uttalande av ryska och ukrainska socialister mot Rysslands invasion av Ukraina. Med kommentar från LeftEasts redaktion.

Dokument: Återblick på Ukraina 2022, av Sotsialny Ruch. Den viktiga ukrainska vänsterorganisationen gör ett kortfattat bokslut över sin verksamhet under året 2022.

Dokument: Upprop och resolutioner om Ukraina-kriget. Ett internationellt upprop, en resolution från Fjärde internationalen och en från spanska Anticapitalistas.

Dokument: CPI(ML) Liberation: Resolutionsförslag om det internationella läget. Utdrag ur ny resolution (2023) där det indiska partiet redogör för sin syn på Ukraina-kriget.

Dokument: Uttalanden mot kriget i Ukraina. Uttalanden från Ryska socialistiska rörelsen och Fjärde internationalen på ettårsdagen av Rysslands angreppskrig. FI:s uttalande är tidigare publicerat i Internationalen.

Dokument: Solidaritet med Ukraina. Gemensamt uttalande av nordiska vänsterpartier: Vänsterpartiet, danska Enhedslisten, norska Rødt och Sosialistisk venstreparti, samt finska Vänsterförbundet.

Dokument: Internationellt upprop: Med det ukrainska folkets motstånd för dess seger mot aggressionen. Från det Europeiska nätverket i solidaritet med Ukraina.