Ukraina

Artiklar om utvecklingen i Ukraina

Ukraina, pogromer som västvärlden ignorerade, av Jean-Jacques Marie. Under åren 1918-20 skedde omfattande judepogromer. De nationalistiska styrkor som utförde dessa stod under ledning av Symon Petljura, som numera hyllas som nationalhjälte i Ukraina.

”En massrevolt för demokrati”. Intervju från februari 2014 med Zachar Popovytj, ekonom och medlem i den ukrainska politiska gruppen ”Vänsteroppositionen”.

Krim – varken ”vårt” eller ”ert”. Uttalande (2 mars 2014) från den ryska webbplatsen "OpenLeft", där Fjärde internationalens ryska medlemmar är aktiva.

Maidan 2013: ett motstånd vars dialektik har många dimensioner (en betraktelse från vänster), av Alexander Buzgalin. Artikel från januari 2014, alltså innan de senaste veckornas dramatiska utveckling. Dock intressant som bakgrund till just denna utveckling.

Folkens vår når Europa, av Zbigniew Kowalewski. Artikel om händelserna i Ukraina, som jämförs med den s.k. arabiska våren.

Hur Vladimir Putin blev ond, av Tariq Ali. Artikel ur brittiska "The Guardian" från 28 mars 2014 om händelserna i Ukraina.

Riskerna med interventioner. Hur ska det gå med Ukraina?, av Patrick Cockburn. Irak, Afghanistan, Syrien ... Katastrofer blir följden när USA och EU blandar sig i.

Marx’ sista strid: Östra Ukraina, av Vladimir Golstein. Artikel om situationen i Ukraina (från 22/4).

Om attacken mot Fackföreningarnas hus i Odessa. Artikel från 3 maj 2014, från den ukrainska vänsterorganisationen Borotba.

Solidaritetsbegäran mot naziterrorn. Upprop från Borotba den 5/5 2014.

Precis som för alla andra folk i världen är det främsta hotet mot ukrainarna kapitalismen. Intervju med sociologen Volodymyr Istjenko i Kiev, som noga följt de senaste månadernas händelser i Ukraina.

Borotba-uttalande 8/5 2014: Motstånd trots juntans oupphörliga brott. Om massakern i Odessa och förföljelsen av motståndare till Kiev-regeringen m m.

Nationalism och fascism i Ukraina - en historisk överblick, av Konrad Kreft och Clara Weiss. Svoboda och Högersektorn är högerextremistiska organisationer som spelat en viktig roll i Ukraina och t o m tagit plats i regeringen. Denna artikel utreder fascismens historiska rötter i Ukraina.

Fjärde internationalen måste stå upp mot kriget och åtstramningskampanjen mot Ukrainas folk, av Roger Annis och Renfrey Clarke. Skarp kritik av nedanstående resolution. Diskuterar vilka intressen, krafter etc som är inbegripna, hur marxister bör förhålla sig till det hela m m.

Sprickorna i Ukraina. Intervju från juni 2014 med marxisten och sociologen Volodymyr Isjtjenko, som bor i Kiev. Tar upp viktiga frågor angående bakgrunden till och händelserna under de senaste månadernas utveckling i Ukraina.

Några kommentarer till debatten om Ukraina, av Barry Sheppard. Amerikansk revolutionär marxist ger sin syn på Ukraina och den debatt som förs om utvecklingen.

Vilket läger tillhör du? Splittringen i Ukrainafrågan inom den internationella vänstern, av Bob Lyons. Artikelförfattaren diskuterar de olika linjer som finns inom vänstern när det gäller Ukraina. Särskilt skarpt kritiseras Fjärde internationalens hållning.

Om valen i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. Den ukrainska socialistiska organisationen Borotoba kommenterar valen i östra Ukraina i början av november 2014.

Är östra Ukraina på väg att bli en folkrepublik eller en marionettstat?, av Alec Luhn. Om utvecklingen i Ukraina, med särskilt tonvikt vid de omstridda östra delarna.

Ukrainsk ministerpost ger snabbt medborgarskap, av Freddy de Pauw. Om den nya regeringen i Ukraina (tillsatt i december 2014).

Olustig kampanj mot ukrainska socialister och ryska Vänsterfronten. Det pågår ett försök att misstänkliggöra och smutskasta vänstergrupper i Ryssland och Ukraina. Något som är extra beklämmande är att SAC-organet Arbetaren bidragit till denna kampanj.

Smutsiga lögner om Vänsterpartiets stöd till ”pro-ryska rebeller”. Sedan förra hösten har vissa tidningar låtit påskina att vissa vänstergrupper i Ryssland och Ukraina skulle vara Putin-styrda. I det sammanhanget har även Vänsterpartiet fått en släng av sleven.

Konflikten i östra Ukraina, av Jakob Sandberg. Med ett kritiskt debattinlägg och svar på detta.

Hoppet i en hopplös situation, av Ilja Budrajtskis. Om behovet av en anti-krigsrörelse i Ryssland mot kriget i Ukraina. Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.

Ny president i Ukraina – från Porosjenko till Zelenskij, av Francis Jorissen. Den nye presidenten som valdes i april (2019) saknar egentligen politisk erfarenhet, vilket förmodligen bara gynnade honom: folket ville ha förändring. Men vad står han för och vad vill han åstadkomma?

”Vi befinner oss i ett sämre läge än under kalla kriget”. Intervju med den ryske vänsterhistorikern Ilja Budrajtskis om läget i Ukraina från slutet av januari 2022, alltså innan kriget bröt ut.

Nytt från Natoland, av Tariq Ali. Tariq anser att västmakterna och NATO har stor skuld till uppkomsten och skärpningen av den nuvarande (2022) Ukraina-krisen.

Kriget i Ukraina – bakgrund. Kort bakgrund till kriget (2022) - nedtecknad 12/2, dvs innan ryska invasionen.

Stoppa Putins aggression omedelbart!. Appell från socialister i Ukrainska sociala rörelsen, den 24 februari 2022.

Ett brev från Kiev till vänstern i väst, av Taras Bilous. Öppet brev från ukrainsk socialist, som riktar allvarlig kritik mot hur delar av vänstern har hanterat Rysslands aggression mot Ukraina.

"Putin har satsat allt på ett snabbt avgörande i Ukraina. Nu står hans politiska överlevnad på spel", av Patrick Cockburn. Artikelförfattaren är en känd irländsk journalist, som sedan 1990 varit utrikeskorrespondent för brittiska dagstidningen The Independent.

Debatt mellan David Harvey och Derek Hall om den ryska invasionen av Ukraina. Från den australiensiska vänsterwebbplatsen Links. Hur ska vänstern förklara och bemöta Rysslands invasion av Ukraina?

”En bro för mycket” – NATO efter muren, av Fred Kaplan.Redogör för hur NATO:s utvidgning österut gick till. Fyller igen flera kunskapsluckor och ger en mer nyanserad bild av vad som skett.

“Vänstern i väst måste tänka om”. Noter om kriget från Kiev, intervju med Taras Bilous i mars 2022 om situationen i krigets Ukraina och hur vänstern i väst analyserar den.

"Rysslands krig mot Ukraina har redan förändrat världen". Intervju med den ukrainske sociologen Volodymyr Isjtjenko om vilka konsekvenser Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till, och hur framtiden kan arta sig.

Ukraina och det tredje världskriget, av Slavoj Žižek. Denne färgstarke slovenske vänsterteoretiker intar ofta kontroversiella ståndpunkter. Det gäller inte denna artikel, där han dock plockar fram andra aspekter än de som andra skribenter brukar ta upp.

Krigen i Syrien och Ukraina. Likheter, samband och påföljder. Den ryska interventionen i Syrien bidrog starkt till att Assad gick segrande ur inbördeskriget. Och Assad visar nu på flera sätt sin tacksamhet genom att vara en av Putins främsta uppbackare.

Om kriget i Ukraina, av Gilbert Achcar. Diskuterar frågor som: Hur bör socialister förhålla sig till kriget, vapenstöd, sanktioner m m?

Teser om fredsrörelsen och solidariteten med Ukraina, av Mark Johnson och Pierre Rousset. Om vänsterns uppgifter under uppbygget av en internationell antikrigsrörelse, solidariteten med motståndet i Ukraina, stödet till flyktingar m m.

Imperialismen och kriget i Ukraina (debatt). Alex Callinicos (från brittiska Socialist Workers Party) och Gilbert Achcar diskuterar krigets karaktär och vilka konsekvenser detta får.

Massakern i Butja. Några saker som talar emot rysk propaganda, av Anaîs Condomines och Alexandre Horn. Det sprids mycket desinformation om kriget i Ukraina. I denna artikel från franska Libération försöker man reda ut en del av dessa frågor.

Kommentarer till det “Feministiska manifestet mot kriget", av Catherine Samary. Diskuterar Ukraina-krigets karaktär och hur man bör förhålla sig till kriget. Författaren är kritisk mot manifestets syn på kriget och avvisar dess pacifistiska inriktning.

”En framtida demilitarisering är beroende av att den ryska krigsapparaten stoppas nu”. Intervju med Vitalij Dudin från den ukrainska demokratiska socialistiska gruppen Sotsialny Ruch (Sociala rörelsen).

I fablernas värld med åtföljande skeppsbrott, av Martin Fahlgren. Under det pågående Ukraina-kriget har det skrivits många dumheter, även från vänsterhåll. Vissa av dessa var inte direkt oväntade, men det värsta klavertrampet kom från ett oväntat håll.

Kriget i Ukraina öppnar en guldgruva för vapenindustrin, av Gilbert Achcar. Två artiklar. Den ena om Ukrainas försvarskamp och socialister bör se på det. Den andra (längre) om de gyllene tider som det militär-industriella komplexet nu emotser.

Ingen vänsteruppfattning kan rättfärdiga Putins attack på Ukraina, av David Ost. Ukraina-kriget har blottat djupa motsättningar i den socialistiska vänstern. David Ost diskuterar krigets karaktär och hur en seriös vänster bör förhålla sig till detsamma.

New Left Review om kriget i Ukraina. Tre artiklar ur New Left Review (nr 133/134, januari-april 2022) som på ett genomgripande sätt behandlar bakgrunden till kriget i Ukraina, och bl a tar upp NATO:s roll, utvecklingen i Ryssland under Putin, och utvecklingen i Ukraina, fr a sedan Maidanrevolutionerna.

En rysk plan för folkmord på Ukrainas folk. För en dryg månad sedan publicerade ryska nyhetsbyrån RIA Novosti en artikel som chockerat en hel värld. Det är en skrämmande läsning.

Självbestämmande och kriget i Ukraina, av Taras Bilous. Artikel ur Links International Journal of Socialist Reneval. Varför vänstern ska stöda Ukrainas motståndskamp, inklusive vapenleveranser till den.

En legosoldats bekännelser. Om Wagnergruppen, av Veronika Dorman. Intervju med f d befälhavare i Wagnergruppen, som är en högerextremistisk rysk privatarmé bestående av legosoldater. Den har tidigare verkat i Syrien och Afrika. Nu även i Ukraina.

Rapport från Internationell solidaritetskonferens med Ukraina, av Tom Harris. Konferensen hölls 5-6 maj i Lviv i Ukraina. Deltagare var vänsterpolitiker, fackföreningsledare, parlamentsledamöter och journalister från främst Europa.

Med historien som fiende – ordföranden i Sveriges Fredsråd, av Martin Fahlgren. Ordföranden i Sveriges Fredsråd visade sig vara inte en fredsaktivist, utan en påhejare av Rysslands krig i Ukraina. Det fick sina konsekvenser.

Splittrat Väst har svårt att hitta en lösning på kriget i Ukraina, av Ludovic Lamant. Det råder motsättningar om hur man ska få slut på kriget. Å ena sidan Frankrike,Tyskland och Italien som vill kompromissa. Å den andra USA, Storbritannien och Polen som driver en hårdare linje.

Intervju med Oleksandr från Sotsialnyi Ruch. Sotsialnyi Ruch (Sociala rörelsen) framstår alltmer som den ledande socialistiska organisationen i Ukraina.

Sotsialnyi Ruch (ukrainska Sociala rörelsen) om sig självt. Presentation och en längre intervju.

Krigets ekonomiska följder, av Rajan Menon. Vilka ekonomiska konsekvenser kommer kriget i Ukraina att få, både i Ukraina själv och i världen i stort?

Kriget i Ukraina, internationell säkerhet och vänstern, av Taras Bilous. Artikel från Links om kriget Ukraina, NATO:s roll och förslag till vänsterstrategi i frågan om internationell säkerhet.

Krimtatarernas lidande. Intervju med krimtatarledaren Mustafa Dzjemilev. Krimtataterna har en nästan 300-årig historia av förföljelser, med Stalins folkfördrivning 1944 som värsta exempel. Men förtrycket fortsätter än idag.

Michail Gorbatjov och James Baker om Natos utvidgning. 9/2 1990 träffades Gorbatjov och den amerikanske utrikesministern Baker i Moskva och diskuterade bl a Tysklands återförening. Där kom även Nato-frågan upp. Men vad kom man egentligen överens om?

Socialistisk Politik och Ukraina – debatt, av Jan Czajkowskij. JC är en skarp kritiker av SP:s linje när det gäller Ukraina-kriget. Här återges flera inlägg som tidigare publicerats i Facebook. Innehåller även polemiska kommentarer till JC.

Biden-administrationen har inte bråttom att hjälpa Ukraina att förhandla om ett slut på kriget, av Branko Marcetic. Artikel ur Jacobin, maj 2022. Kan diplomatiska förhandlingar vara ett acceptabelt sätt att få slut på kriget i Ukraina? Varför driver i så fall inte väst på hårdare för det?

Nicolas Werth om Putins Ryssland och Ukraina. Putin försöker motivera sin politik med historiska argument: ”Kontroll över historien, tolkningen av det förgångna, är en avgörande fråga för Putin”.

Ukraina utnyttjar kriget till nyliberala reformer, av Laurent Geslin. Efter fyra månader av rysk invasion befinner sig Ukrainas ekonomi i ruiner. Vilket inte hindrar regeringen från att inleda en nedmontering av arbetsrätten.

”Syftet med detta krig är att krossa Ukraina som nation”. Den amerikanske historikern Timothy Snyder om Rysslands krig mot Ukraina.

Erövringen av Ukraina och den ryska imperialismens historia, av Zbigniew Marcin Kowalewski. Författaren menar att den ryska imperialism har sina rötter i Tsarryssland och att rester av den fanns även i Sovjet, särskilt under Stalinepoken. Den har nu blommat ut för fullt igen.

Evigt krig: från Putin till Peter och tillbaka, av Boris Kagarlitskij. Artikel av den ryske marxisten Boris Kagarlitskij om Putins historieskrivning och hur sanktionerna påverkar Ryssland.

Socialistisk internationalism och kriget i Ukraina, av Rohini Hensman. Artikel om den nationella frågan och internationalism i förhållande till kriget i Ukraina och Putins angrepp på Lenins syn på nationellt självbestämmande.

Den ukrainska arbetarklassens tragedi, av Karmína. Ryssland har ägnats stor uppmärksamhet i massmedia. Ukrainas utveckling efter det blev självständigt har det däremot talats mycket litet om. Denna läsvärda artikel råder bot på detta missförhållande.

”Putins krig mot Ukraina handlar inte om säkerhet utan imperialistiska intressen”. Intervju med den ryske socialisten Ilja Matvejev om bakgrunden till Putins invasion av Ukraina.

Fram till 1950-talet var Ukraina bästa eleven i Sovjetunionen, av Michel Lefebvre och Gaïdz Minussian. Om Ukrainas historia från revolutionsåret 1917 till våra dagar. Tyngdpunkten är på Sovjettiden.

Rysslands krig mot Ukraina: Imperialistisk ideologi eller klassintressen? Den ryske statsvetaren Ilja Matvejev och den ukrainske sociologen Volodymyr Isjtjenko diskuterar krigets orsaker och konsekvenser. Artikeln har publicerats i Internationalen.

Vad är sanningen om soldaterna från Azovregementet som blev dödade i ett Donbas-fängelse?, av Alexandre Horn. Hur gick det egentligen till när över 50 krigsfångar dödades i rysk fångenskap?

”Absolut ondska”: Inne i det ryska fånglägret där tiotals ukrainare blev brända till döds, av Luke Harding. Detta är en redogörelse som avgivits av en kvinna som själv satt fängslad i 100 dygn i det ökända ryska Olenivka-fånglägret där nyligen 53 fångar dödades.

Problemet Donbas. Donetsbäckenet med sin övervägande rysktalande befolkning har befunnit sig i krigstillstånd sedan 2014. Stora delar är idag under ryskt välde, men kampen fortsätter.

Svenska vänstern och kriget i Ukraina, av Volodja Vagner. En utländsk betraktare gör en kritisk granskning av den svenska vänsterns syn på Ukraina-kriget.

Kriget i Ukraina medför att det diplomatiska spelet om Afrika intensifieras, av Sarah Benichou. I skuggan av Ukraina-kriget anstränger sig Ryssland, USA och flera europeiska stater att charma Afrika. Moskva har där nått vissa framgångar.

Varför jag gör motstånd mot den ryska invasionen, av Taras Bilous. Ukrainsk socialist förklarar varför han gör militärt motstånd mot Rysslands invasion.

Jag ville ge aktivister möjlighet att besvara de frågor och den kritik som hörts från vänsterhåll i Europa. Om en dokumentärfilm som bygger på vittnesmål avgivna av vänsteraktivister som deltar i kampen mot den ryska invasionen av Ukraina.

Ukraina mot avgörande eller dödläge? Artikelsamling som redogör för det aktuella läget utifrån olika synvinklar - militärt, socialt, ekonomiskt (t ex sanktionernas betydelse) m m - och diskuterar framtidsperspektiven.

”När det är något problem kommer folk till oss”. Intervju med Pavel Lisjanskyj, som är facklig och människorättsaktivist i Donetsbäckenet. Från den ryska webbplatsen Posle.

Hur en politik med inflytelsesfärer stärker reaktionen, av Taras Biolus. Bilous menar att diskussionen inom vänstern i väst visar att vissa stöder en uppdelning av världen i inflytelsesfärer. Men ska vänstern göra det?

“Överdriv inte den ryska propagandans inflytande”. Intervju med den ukrainske socialisten Taras Bilous. Diskuterar bl a den ukrainska vänstern, hans polemik mot vänstern i väst, synen på Ukraina i väst mm.

Kalla kriget slutade aldrig - Ukraina, utmaningen från Kina och Västs återuppvaknande, av Stephen Kotkin. Denne amerikanske historiker, som har Sovjet och Ryssland som sin specialitet (och är välkänd Stalin-biograf), ger sin syn på bakgrunden till Ukraina-kriget.

”Rysk okunnighet om historien bakom uppfattningen om ett ’rättfärdigt’ krig”. Intervju med Anna Colin Lebedev. Intervjun utgår från en bok om utvecklingen av de ryska och ukrainska samhällena och vad som förenar och skiljer dem åt i synen på historien. Sedan 2014 har motsättningarna skärpts.

Vem bär skulden för beskjutningen av kärnkraftverket i Zaporizjzja?, av Alexandre Horn. Ryssarna har tagit kontroll över anläggningen och placerat vapen och soldater där. Beskjutning har förekommit, ryssarna skyller på Ukraina och tvärtom. Vem ska man tro på?

Ekonomiska aspekter av kriget i Ukraina (artikelsamling). Ukrainas ekonomiska problem blir allt svårare. Ryssland trappar upp sin ekonomiska krigföring mot Europa (främst med gen om att strypa gaskranarna).

Kina, Ryssland och Ukraina (artikelsamling). Om Kinas ekonomiska och politiska relationer till Ryssland och Putins krig i Ukraina.

Ukraina, vänstern och det totalitära arvet, av Jean Birnbaum.Delar av vänstern har haft det svårt att bestämma sig hur man ska förhålla sig till Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Detta har historiska orsaker.

Ukraina och dess falska vänner, av Pierre Rimbert. Artikel ur Le Monde Diplomatique om turerna kring Ukrainas närmande till väst, främst Associationsavtalet med EU som Le Monde kallar ett "avtal om frivillig annektering".

30 års postsovjetiska klasskonflikter ligger bakom Rysslands krig, av Volodymyr Isjtjenko. Isjtjenko analyserar bakgrunden till Rysslands krig mot Ukraina. Han ser krigets rötter i "det ekonomiska och politiska tomrum som öppnades av det sovjetiska sammanbrottet 1991".

Kärnkraften och Ukrainas energimässiga oberoende, av Marc Endeweld. Artikel ur Le Monde Diplomatique där författaren pekar på den betydelse som kärnkraftverken i Ukraina har haft som motiv för Putins angrepp.

Berlin och Washington – kärnvapenscenarion. Artikel ur Der Spiegel som tar upp Putins hot att använda kärnvapen i kriget mot Ukraina. Menar han allvar?

Frågor om Ukraina, av Daria Saburova. Om det pågående krigets karaktär, Rysslands roll, förändringar i Ukraina, extremhögern och vänstern i Ukraina m m.

Östra Ukraina och dess komplexa historia, av Chris Slee. Om bakgrunden till dagens krig.

”Putin vill att vi ska gå under i mörker och kyla”Le Mondes reporter på plats i Charkiv beskriver den mycket svåra situationen i staden.

Ukrainas vänster under uppbyggnad på flera områden, av Catherine Samaray. Om bl a en viktig nationell konferens nyligen anordnad av ukrainska Sotsialnyi Ruch (Sociala Rörelsen).

Ekonomiskt stålbad väntar Ukraina, av Adam Tooze. Analys av en rapport från en grupp ekonomer från CEPR [Center for Economic Policy Research] om Ukrainas ekonomi. Tooze kritiserar deras förslag till åtgärder.

”Vi måste bilda en internationell front mot krig”. Per Leander intervjuar ryssen Aleksej Sachnin.

Stöd det ukrainska motståndet och minska fossilkapitalets makt. En grupp ukrainska och europeiska socialister kritiserar de socialister som är tveksamma att stöda det ukrainska motståndet och förespråkar en "förhandlingslösning".

Klarhet om Ukraina. Artikel från redaktörerna till den amerikanska socialistiska tidningen Against the Current, som kritiserar en del socialisters inställning till Ukrainakriget.

Ukraina, självbestämmande och den nationella frågan, av Bill Fletcher, Bill Gallegos, Jamale Rogers. Artikel från den radikala amerikanska webbplatsen New Politics. Argumenterar ingående till stöd för Ukrainas försvarskrig mot Ryssland.

Om ukrainsk identitet, språkfrågan och Donbas: "Invånare i Cherson hälsar ukrainska soldater på ryska". Federico Fuentes, som regelbundet medarbetar i tidskriften Green Left Weekly samtalar med den ukrainska socialisten Hanna Perechoda som är född och uppvuxen i Donbas.

Cherson från ockupation till befrielse. Två artiklar om staden Cherson, den ena under rysk ockupation, den andra efter befrielsen.

Invånarna i Bachmut i Donbas under storm av rysk artillerield, av Thomas d'Istria. Reportage inifrån den av Wagnergruppen belägrade ukrainska staden Bachmut.

Kriget i Ukraina - Krim i blickfånget, av Laurent Geslin. Ryssland annekterade Krim 2014. Sedan ukrainska armén befriade Cherson är halvön bara 10 mil från fronten.

Kriget i Ukraina hotar tömma västliga vapenlager, av Cédric Pietralunga. Under hösten har inkommit flera rapporter som hävdar att vapenlagren i väst har börjat sina. Samma gäller Ryssland, som sett sig tvunget att importera från både Nordkorea och Iran.

Debatt om Ukraina-frågan och Socialistisk Politik, av Jan Czajkowski. Jan C är en idog kritiker av Socialistisk Politiks linje när det gäller Ukraina. Här återger vi flera inlägg och meningsutbyten från november i år.

Demografisk katastrof väntar Ryssland och Ukraina, av Laurent Geslin.Befolkningsutvecklingen ser mycket problematisk ut i dessa 2 länder. Kriget är en viktig orsak till detta, men flera andra faktorer bidrar till att fördjupa krisen.

En vänster som inget lärt – den franska vänstern och Ukraina, av Joseph Confraveux och Fabien Escalona. Denna artikel diskuterar meningsskiljaktigheterna om Ukraina-konflikten inom den franska vänstern i bred mening.

Hitta rätt inom vänsterns debatt om Ukraina, av Bill Fletcher Jr och Elly Leary. Här diskuteras flera viktiga stridsfrågor, såsom nationell självbestämmanderätt, inflytelsesfärer, ombudskrig, Natos roll, vapenstöd till Ukraina.

Vänsterns splittring i Ukraina-frågan, av Achain Vanaik. Vanaik är en socialistisk författare och aktivist, samt f d professor i internationella relationer vid universitetet i Dehli.

För en demokratisk antikrigsståndpunkt mot invasionen av Ukraina, av Gilbert Achcar. Artikel och intervju där författaren resonerar om hur han menar att antikrigsrörelsen bör ställa sig till kriget i Ukraina och hur ett fredsavtal borde se ut.

Debatt om vänstern och fredsförhandlingar om Ukraina. Två artiklar, dels kritik av artikeln ovan och dels artikel från Sotsialnyi Ruch om deras uppfattning om eventuella fredsförhandlingar och villkor för det.

Ramaskri i Kyiv efter Macrons utspel om att ge Ryssland säkerhetsgarantier, av Philippe Ricard.. Macron har länge försökt inta en försonlig inställning till Putin och gjort flera uttalanden som skapat irritation bland de allierade, särskilt i Östeuropa.

Patrick Cockburn om kriget i Ukraina. Cockburn är en prisbelönt irländsk journalist/författare.

Stepan Bandera, glorifierad ultranationalist i Ukraina, av Thomas d'Istria. Stepan Bandera (1909-1959) är en kontroversiell figur, populär i vissa kretsar i Ukraina, och en slagpåse i rysk propaganda.

Mot Rysslands angreppskrig, och om behovet av en vänster utan koloniala skygglappar, av Catherine Samaray. Diskuterar Natos, EUs och Rysslands roll, utvecklingen i Ukraina, vikten av den nationella frågan m m. Formulerar även politiska riktlinjer.

Ett feministiskt manifest: Rätten att göra motstånd. Uttalande om kriget i Ukraina från Feministiska initiativgruppen.

Imperialismen och invasionen av Ukraina, av Sam Wainwright. Internationellt finns det många olika uppfattningar om kriget i Ukraina. Här får vi ett australienskt vänsterperspektiv på det hela.

Rysslands invasion av Ukraina, av Chris Slee. Detta är en polemik mot en artikel som intagit en prorysk hållning (och bl a förnekat att Ryssland är imperialistiskt).

Debatten om Ukraina fortsätter. Redan i mars 2022 blossade det upp en debatt om kriget i tidningen Internationalen. Denna debatt, som rörde centrala frågeställningar, har sedan dess fortsatt i andra media.

Ukrainas rätt till självbestämmande: ”Stackars lilla Belgien” som historiskt exempel, av Richard Fidler. Fallet ”Stackars lilla Belgien” refererar till Tysklands ockupation av Belgien under 1:a världskriget.

Ukraina och återuppbyggnaden, av Tim Judah. Ukraina står inför enorma problem när kriget väl är över. Vad krävs för att ta itu med och lösa dessa problem som inte bara är ekonomiska?

Krigets utveckling, putinismen och det problematiska vapenstödet, av Lars Borgersrud. Denna artikel baseras på ett föredrag som upphovsmannen höll i Bergen i oktober 2022. Den är översatt till svenska från det norska originalet som publicerats av Clarté.

Anti-imperialism innebär stöd till det ukrainska folkets kamp för nationell befrielse, av H Hawkins och F Fuentes. Om den amerikanska vänstern och det i september 2022 bildade Solidaritetsnätverket med Ukraina.

Ukrainare anklagar ryska oppositionella för kolonialistiska värderingar, av Ann-Dorit Boy. Många ukrainare är kritiska mot ledande ryska oppositionsledare, t ex Aleksej Navalnyj som sitter i ryskt fängelse pga sin kritik mot Putin-regimen.

Yttersta högern i Ukraina. Intervju med Taras Bilous från Sotsialny Ruch. Hur har yttersta högern utvecklats sedan krigsutbrottet för 1 år sedan?

Vilka lärdomar från Vietnam är giltiga för Ukraina idag?, av Stephen R Shalom och Dan La Botz. Artikelförfattarna argumenterar för att vänstern som för 50 år sedan stödde vietnamesernas kamp mot USA, nu bör stödja Ukraina mot Ryssland.

Invasionen av Ukraina ett år senare, av Fred Leplat. Den 24/2 är det ett år sedan Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina. Man hade förväntat sig segra på ett par veckor, men det misslyckades fullständigt.

De ukainska oligarkernas makt minskar i krigets skugga, av Bouisson/d*Istria/Vincent. I såväl Ryssland som Ukraina har korrumperade oligarker dominerat stora delar av ekonomin och politiken. Nu har de tvingats på reträtt åtminstone i Ukraina.

Marxismen och den nationella frågan. En del av marxismens kritiker hävdar att dess syn på nationalismen är ett misslyckande. Dessa artiklar ur Jacobin argumenterar mot det. Även synen på Ukraina som nation diskuteras.

Hur kriget i Ukraina kommer att sluta, av David Remnick och Stephen Kotkin. Kotkin, som är berömd för sin Stalin-biografi, anser att det nuvarande kriget är en stor tragedi, där Putin inte bara håller på att förstöra Ukraina, utan även sitt eget land.

Stormakternas favoritteori är inget för vänstern, av BennyAndersson. Den sk Realistiska skolan, vars mest kände företrädare heter John Mearsheimer, anser att stormakter måste få upprätta intressesfärer på omgivande staters bekostnad. Populärt bland Putinkramare m fl.

Häpnadsväckande förlustsiffror, av Martin Fahlgren. På nätet florerar en uppsjö falska uppgifter om kriget i Ukraina, däribland konspirationsteorier, rysstroll osv, där man kan hitta "stöd" för de mest befängda utsagor. Här ges exempel på det.

De blinda, döva, minnessvaga, månglarna och medlöparna, av Editorial Solidarity Brigades. Vad beror det på att vissa inte vill se och inte höra. Beror det på okunskap ....? Här försöker man väcka läsaren till förståelse av vad som sker och varför.

Den ukrainska vänstern står inför en dubbel utmaning , av Ashley Smith.  Samtal med den ukrainska sociologen Alona Liasheva, som är medlem i den socialistiska organisationen Sociala rörelsen (Sotsialnyi Ruch) .


Vänsterpress om Putilov-skandalen – september 2016. Egor Putilov (pseudonym) har avslöjats som en desinformatör, som spritt lögner om om bl a opposition i Ukraina och Ryssland, fejkat debatter (där han låtsats vara olika personer) m m.

Vänsterpress om Putilov-skandalen – mitten av september 2016. Mer om fallet Egor Putilov.

Dokument: Ukraina: folkliga rörelser och imperialismer. Resolution från Fjärde internationalens byrå, från 7 juni 2014.

Dokument: Folkfrontens manifest för Ukrainas, Novorossijas och Transkarpaternas befrielse. Uttalande som antogs vid antikrigskonferens som hölls i Jalta, Krim 6-7 juli 2014.

Dokument: Nej till Putins invasion av Ukraina! Stöd det ukrainska motståndet! Solidaritet med den ryska oppositionen mot kriget!. Uttalande från Fjärde internationalens byrå, 1 mars 2022.

Dokument: Uttalande av Ryska socialistiska rörelsen och ukrainska Sotsialny Ruch: mot den ryska imperialismen. Gemensamt uttalande av ryska och ukrainska socialister mot Rysslands invasion av Ukraina. Med kommentar från LeftEasts redaktion.

Dokument: Återblick på Ukraina 2022, av Sotsialny Ruch. Den viktiga ukrainska vänsterorganisationen gör ett kortfattat bokslut över sin verksamhet under året 2022.

Dokument: Upprop och resolutioner om Ukraina-kriget. Ett internationellt upprop, en resolution från Fjärde internationalen och en från spanska Anticapitalistas.

Dokument: CPI(ML) Liberation: Resolutionsförslag om det internationella läget. Utdrag ur ny resolution (2023) där det indiska partiet redogör för sin syn på Ukraina-kriget.

Dokument: Uttalanden mot kriget i Ukraina. Uttalanden från Ryska socialistiska rörelsen och Fjärde internationalen på ettårsdagen av Rysslands angreppskrig. FI:s uttalande är tidigare publicerat i Internationalen.