Turkiet

Texter om den politiska utvecklingen i Turkiet.

Den turkiska revolutionen 1908, av Leo Trotskij. 1:a kapitlet ur The Balkan Wars 1912-1913, där Trotskij analyserar den turkiska revolutionen 1908, och utvecklingen på Balkan innan 1:a Balkankriget 1912.

Vänstern i Turkiet, av Ami Bey. Denna artikel (från 1972) handlar främst om perioden 1968-1971, då vänstern i Turkiet nådde en slags höjdpunkt och det även fanns stadsgerilla. Men det var även en splittringens period.

Lagen i Turkiet fortfarande odemokratisk, Ludo De Brabander. Tidigare publicerad i Uitpers (Bryssel).

Myten om Turkiet som en sekulär stat. Av Paul Vanden Bavière, ur Uitpers, Bryssel, juni 2007. Om islams roll i dagens Turkiet.

Den dystra årsdagen av statskuppen i Turkiet 1980. Öppet brev till Turkiets president.

Edens lustgård låg i Kurdistan? Upptäckten av ett 11000-årigt tempel ställer nya frågor.

Den turkiska vänstern i perspektiv, av Mehmet Salah. Om den turkiska vänsterns utveckling från 1960 fram till militärkuppen 1980.

Folkmordet i Dêrsim – förord, av Per-Erik Wentus. Inledning till material från Stockholm-konferens om ett folkmord som ägde rum 1937-38 i Turkiet.

Dersim-konferensen i Stockholm. Konferensbidrag från konferens om ett folkmord (på kurder) som ägde rum 1937-38 i Turkiet.

Demokratiska Janitsjarer?, av Cihan Tugal. Artikel från New Left Review sommaren 2012 om Turkiets roll under den arabiska våren 2011-2012 och överhuvudtaget inom arabvärlden.

Lågor av motstånd och förhoppningar i Turkiet. Intervju med Tariq Ali från 18 juni [2013], om de pågående demonstrationerna i Turkiet.

Efter Ankara - Varför Erdogan och Natos strategi ligger i ruiner. Intervju med Tariq Ali. Den blodiga attacken mot en fredsdemonstration är bara den sista i en lång rad händelser som tyder på att Turkiet står vid randen av en avgrund.

Uraz Aydin: AKP, kurderna och belägringen av Kobane. Artikel från januari 2015 om den turkiska regimens politik gentemot Syrien och kurderna, speciellt efter ISIS angrepp mot Kobane.

Missnöjet pyr i Erdoğans Turkiet, av Güney Işıkara, Alp Kayserilioğlu, Max Zirngast. Artikel från Jacobin magazine, skriven inför valet som hölls i Turkiet 31/3 2019. Vid valet förlorade Erdogans AKP i de tre största städerna.

Turkiet: Adjö Erdoğan?, av Alp Kayserilioğlu. Turkiet står inför stora ekonomiska och andra problem: Vart går Turkiet under Erdoğan?


Vänsterpress om Islamiska staten, Turkiet och kurderna – oktober 2014. Denna artikelsamling handlar till stor del om kampen om den kurdiska staden Kobane i norra Syrien och i synnerhet Turkiets skamliga roll i detta drama.

Vänsterpress om Turkiet – juni 2015. Främst om det senaste valet som innebar en stor framgång för det prokurdiska partiet HDP och bakgrunden till detta.

Vänsterpress om Turkiet – början av augusti 2015. Erdogan-regeringen har i ord slutit upp i koalitionen mot den s k Islamiska Staten, men har i praktiken gått till attack mot kurder både i och utanför Turkiet.

Vänsterpress om Turkiet – oktober 2015. Handlar främst om den blodiga terroristattacken mot en fredsdemonstration i Ankara för ett tag sedan och konsekvenserna av detta.

Vänsterpress om Turkiet – november 2015. Handlar främst om det senaste valet och dess konsekvenser.

Vänsterpress om kuppförsöket i Turkiet – juli 2016. Är Turkiet på väg att bli en diktatur? Erdogan utnyttjar den misslyckade militärkuppen för att göra sig av med med mängder av människor som han uppfattar som kritiska till hans styre.

Vänsterpress om Turkiets angrepp mot kurderna i Syrien – oktober 2019. Efter att ha fått klartecken från Trump har turkiska krigmakten inlett en invasion av norra Syrien. I denna attack mot kurdiska områden deltar även delar av den s k Fria Syriska Armén.

Turkiets attack på kurderna I nordöstra Syrien – slutet av oktober 2019. Artikelsamling.

Turkiet och kurderna i Syrien – december 2019. Om kurderna i norra Syrien (Rojava) som står under attack av Turkiets armé.