Grekland

Texter om den politiska utvecklingen i Grekland.

Grekland fram till inbördeskrigets slut 1950:

Grekland - Andra världskriget slutade i inbördeskrig, av Anders Hagström. Om det blodiga inbördeskriget i Grekland, som började under världskriget, men avslutades först 1949.

Kontrarevolution – myt och verklighet i Grekland, av Todd Gitlin. Om USA:s hjälp till den grekiska kontrarevolutionen efter Andra världskriget.

Gerillakriget i Grekland 1940-1945: Kapetan Aris. Två recensioner av en verkligt läsvärd bok.


Grekland 1950-2000:

Klasskamp och diktatur i Grekland, av Constantin Tsoucalas. Artikel från 1970, som behandlar utvecklingen efter inbördeskriget. Speciellt diskuteras militärkuppen 1967 och dess följder. Ger viktig bakgrundsinformation om Grekland.

Lärdomarna av Grekland, av Ernest Mandel. Om militärkuppen i Grekland 1967.

Politik i ett beroende land: Grekland av idag (1980), av Sarah Kafatou. Grekland har nu (2015) i flera år stått i brännpunkten för politiskt intresserade, pga landets djupa kris. Men vad hände innan? Denna artikel ger oss en del av den historiska bakgrunden.


 Grekland 2000-2014 (inkl valet 2012):

Hur effektiva är generalstrejkerna i Grekland?, av Jeroen van der Starre. Sedan 2009 har Grekland haft 17 generalstrejker. Vad har uppnåtts med strejkerna? Hur kan man gå vidare?

Masskampen i Grekland. Den grekiska generalstrejken 19-20 oktober 2011, av Afthinos Kloke.

Grekland: Accelererande kris och kapitalistiskt barbari, av  Andreas Kloke.

Grekland - jordbävningsresultat i valen, av Eric Toussaint. Om valet i Grekland i maj i år [2012] och det omvälvande resultatet. 

Valet i Grekland (maj 2012), av Dave Stockton. 

Weimarrepublikens skugga hänger över Grekland: Valresultatet 6 maj, av Andreas Kloke. Artikel som analyserar situationen i Grekland efter valet 6 maj 2012 och ger ANTARSYAS syn framtiden och på det fortsatta politiska arbetet.

Uttalande om den före detta ministerns attack mot tidningen Revolution i statlig TV (22 maj 2012). Grekiska borgare går till attack mot de som för fram behovet av massornas självförsvar.

Framtiden för Europas arbetare avgörs i Grekland. Uttalande från Fjärde internationalens verkställande byrå. 

I riktning mot en regering som kommer att bryta med trojkan? Intervju från maj 2012 med Dimitris Hilaris, från Fjärde internationalens grekiska sektion. 

Grekland är nyckeln till Europas öde, av Keith Harvey. En analys från 2012 främst av Greklands ekonomiska problem och ett revolutionärt svar på detta.

Trojkans utpressning ledde till knapp seger för högern – men arbetarnas massaktioner kan störta dem. Uttalande från Femte internationalen.

17 juni - en tillfällig och osäker lösning för det grekiska politiska systemet, av N Tamvaklis.  Artikel från Fjärde internationalens grekiska sektions tidning, Spartakos.

Greklands åtstramningsval, av Yiannis Mavris. Artikel ur New Left Review från juli 2012, som analyserar valresultatet vid valen i Grekland 17 juni.

Euron, den grekiska krisen och vänstern, av Andreas Kloke. Artikel från september 2012 som diskuterar hur den grekiska krisen kan lösas och om Grekland kan stanna kvar inom eurozonen.

Grekland på väg mot kokpunkten, av Per-Åke Westerlund. Om Grekland, där nu (dec 2012) vänsterpartiet Syriza enligt opinionsundersökningarna är största parti, medan det nynazistiska Gyllene gryning är 3:e största parti (14% av väljarna).

Förbud mot Gyllene gryning - inte rätt väg. Två artiklar från september 2013 som argumenterar mot att ett förbud mot Gyllene gryning i Grekland kan lösa problemet med det nynazistiska hotet.

Dokument: Svensk vänsterpress om valet i juni 2012 i Grekland. Utvecklingen i Grekland är av stor betydelse för den kris som Europa nu genomgår, Hur ser den svenska vänstern på detta?

Dokument: SYRIZA:s 40-punkts program inför valet i juni 2012

Dokument: Vänsterpress om Grekland våren 2014


 Grekland 2015 ->:

Grekland - fas ett. Intervju med Stathis Kouvelakis ur Jacobin, januari 2015, före det grekiska valet.

Det enkelspåriga förhållningssättet till valutaunionen har mött döden i Medelhavets vatten. Intervju med Tariq Ali, gjord kort innan senaste grekiska valet (januari 2015).

Syriza och den socialistiska strategin. Debatt mellan Alex Callinicos och Stathis Kouvelakis, från februari 2015. Ur Tidssignal nr 13.

Dagbok från Aten, av Tariq Ali. Ali befann sig i Grekland under de ödesdigra dagarna i juli 2015 då Tsipras-regeringen kapitulerade för EU-toppen. Vi får en hel del intressant information om spelet bakom kulisserna m m.

Grekland - De första konsekvenserna av kapitulationen, av Eric Toussaint. En initierad redogörelse för hur kapitulationen lotsades genom det grekiska parlamentet och vilka följder detta redan fått och förmodligen kommer att få (ekonomiskt, politiskt, socialt).

Tyskland (vs Grekland) - Reglerna går före allt, av Mathieu Magnaudiex. Tyskland har spelat en central roll när det gäller att påtvinga Grekland långtgående eftergifter. Här synas närmare Tysklands agerande och hur man ideologiskt försöker motivera sin hårda attityd.

Det grekiska fiaskot, av Perry Anderson. Artikel som analyserar händelserna i Grekland sedan Syrizas makttillträde och senaste totala reträtt. Från Jacobin Magazine 23 juli 2015.

Gränstrakter, av Stathis Kouvelakis. Den s.k. "flyktingkrisen" 2015 fick EU:s institutioner att använda sina länder i periferin, fr a Grekland, för att stoppa "flyktingströmmarna". Samtidigt knäckte de den grekiska vänsterregeringen.

Intervju om SYRIZA:s kapitulation. En f d ledamot i SYRIZA:s politiska sekretariat intervjuas av Jonas Karlsson.


Vänsterpress om händelserna 2015:

Vänsterpress om Grekland – januari 2015. Krisen i Grekland fortsätter och nu stundar nyval där vänsterpartiet Syriza ser ut att bli största parti.

Vänsterpress om Grekland inför valet i januari 2015. Söndagen 25 januari äger det rum ett ödesval i Grekland. Vad som kan bli dess resultat råder det mycket delade meningar om.

Vänsterpress om valet i Grekland i januari 2015. Vänsterpartiet Syriza hade stora framgångar i det grekiska parlamentsvalet och har nu bildat regering. Varthän bär det nu? - det är frågan.

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015. Pressen mot den nya grekiska regeringen är hård och den har tvingats till stora eftergifter. Är det bara en tillfällig taktisk reträtt eller håller man på att kapitulera?

Vänsterpress om Grekland i början av mars 2015. Syriza-regeringen har gjort stora eftergifter till EU-trojkan. Vilka konsekvenser kan det få?

Vänsterpress om Grekland – mars-april 2015. Syriza-regeringen är utsatt för hård press från EU-trojkan och verkar ha svårt att bestämma sig för vad man ska göra. Vad ska man ta sig till? Vilka möjligheter finns det?

Vänsterpress om Grekland – juni 2015. Krisen i Grekland går mot ett avgörande. Regeringen vägrar betala en skuld till Internationella Valutafonden. "Trojkan" har ställt ultimatum och Grekland ska hålla folkomröstning.

Vänsterpress om Grekland – början av juli 2015. En utomordentligt viktig folkomröstning närmar sig: Ska Grekland vika sig från "trojkan" diktat, eller vågar man säga ifrån? Och vilka är alternativen?

Vänsterpress om Syriza-regeringens kapitulation i juli 2015. I en folkomröstning förkastade grekerna med ett rungande NEJ EU-"trojkans" åtstramningskrav. En vecka senare så hade grekiska regeringen krupit till korset och accepterat EU:s diktat.

Vänsterpress om Grekland – slutet av juli 2015. Syriza-regeringens kapitulation betyder att grekerna kommer att få dra åt svångremmen ytterligare, och detta utan att man kan se någon ände på dramat.

Vänsterpress om Grekland – augusti 2015. Problemen fortsätter. Tsiripas har lämnat regeringen. Syriza håller på att splittras. I september ska hållas nyval.

Vänsterpress om Grekland – slutet av augusti 2015. Vart går Grekland? Syriza har splittrats - vänstern har bildat ett nytt parti - och nyval ska hållas i september.

Vänsterpress om Grekland – september 2015. Vid nyvalet 20/9 blev Syriza åter största parti, men valdeltagandet var lågt.