Italien

Texter om utvecklingen i Italien.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin. Kapitel 1 behandlar utvecklingen under och efter 2:a världskriget.

Fascismens uppkomst, av Robert Paris. Om fascismen i Italien.

Den socialistiska rörelsen i Italien, av G M Serratii. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" (nr 1 1920).

Brev från Italien, av Vitali. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" (nr 2 1920).

Till alla medlemmar i det Italienska Socialistiska partiet. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" nr 4 1921.

Spelet om Svart och Rött, av Alf Ahlberg. En mindre känd, men mycket intressant bok om arbetarrörelsen och fascismen i Italien efter 1:a världskriget.

Tidskriften Kommunist om arbetarråden i Italien 1920. Om arbetarkampen i Italien efter 1:a världskriget.

Det italienska kommunistpartiet, kriget och revolutionen, av Pierre Broué. Om den revolutionära rörelsen i Italien under 2:a världskriget, åren 1942-45.

Minnen och upplevelser, av Angelica Balabanoff. En pionjär inom den italienska arbetarrörelsen och senare den kommunistiska rörelsen, som hon dock lämnade i mitten av 1920-talet.

Palmiro Togliatti - Stalins lojale tjänare, av Tobias Abse. Om den mycket omtalade f d italienske kommunistledaren.

Palmiro Togliatti och Italienska kommunistpartiet 1956, av Tobias Abse. Ungern-revolten, som brutalt slogs ned av den sovjetiska Röda armén, orsakade förvirring och motsättningar i den kommunistiska rörelsen i och utanför "östblocket", även i Italien.

Togliattis memorandum. Togliattis politiska "testamente" från 1964. Ett viktigt dokument för framväxten av "eurokommunismen".

Il Manifesto. Teser och analyser av den radikala vänstern i Italien. Kring 1970 befann sig Italien i revolutionär jäsning och den yttersta vänstern organiserade 10000-tals medlemmar. Tidningen Il Manifesto ingick i denna vänsterrörelse.

Zenit om Italien 1970-72. Om Italien under åren i början av 1970-talet, då (åtminstone norra) Italien genomgick något som närmast kan betraktas som en förrevolutionär situation.

Italien på 70-talet. Om Italien under åren 1972-77, då den tidigare så starka "extremvänstern" gick kraftigt tillbaka. 1980 hade den i stort sett försvunnit.

Revolutionär organisering i Italien: Arbetarkommittéernas uppkomst, utveckling och perspektiv. Skrift (utgiven av Förbundet Kommunist) om Italien, som i början av 1970-talet befann sig i revolutionär jäsning. Skriften är ett utdrag ur en bok utgiven av vänstergruppen Avanguardia Operaia.

Förbundet Kommunist om Italien 1974-77. I början av 1970-talet befann sig Italien i en förrevolutionär situation. Under dessa år växte också fram en stark en revolutionär vänster, som FK tog fasta på och inspirerades av.

Italienska kommunistpartiet, av Harald Hamrin. I början av 1960-talet började kommunistpartierna i Sydeuropa, med det italienska partiet i spetsen, att lösgöra sig från Moskva - eurokommunismen såg dagens ljus.

Il Manifesto och den italienska kommunismen. Artikel (intervju) från 1988 som diskuterar den italienska revolutionära vänsterns uppgång, nedgång och fall.

Leopardens triumf - vad händer i Italien?, av Tobias Abse. Utvecklingen i Italien i början av 1990-talet - en mycket händelserik period, med splittringen av kommunistpartiet m m.

Alla vill ha sin egen Gramsci, av Monica Quirico. Om Gramscis roll och betydelse i den italienska vänstern.

Vänsterpress om valet i Italien i februari 2013. Italien har stora problem - ekonomiskt, socialt och politiskt. Valresultatet är ett uttryck för detta.

Varthän Italien med Beppe Grillo, när väl dammet lagt sig?, av Freddy de Pauw. Italien befinner sig i en mycket besvärlig situation. Ekonomin är usel och det parlamentariska systemet i kris. Det har uppstått en situation där man inte ens verkar kunna bilda en regering.

Italien under Salvini, av Freddy de Pauw. I Italien går extremhögern kraftigt framåt. Den som verkar ta hem spelet i denna rond är Matteo Salvini, Lega Nords partiledare.

Italiens starke man, av Matteo Pucciarelli. Artikel ur New Left Review om Salvinis väg till makten, från mångårig medlem i Lega Nord, obemärkt kommunalråd i Milano till inrikesminister.

Yttersta högerns Giorgia Meloni har segrat i Italiens ödelagda demokrati, av David Broder. Jacobin magazine kommenterar yttersta högerns valseger i Italien, september 2022.

Silvio Berlusconi, en ikon för vår tids politiker, av David Broder. Artikel i Jacobin som kommenterar Berlusconis död.