Norge

Texter om Norge

Läget i Norge, av Olaf Scheflo. Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 5. (1921).

Den norska tragedin, av Nils Kaare Dahl. Bok (publicerad i Sverige 1943) om den antinazistiska motståndskampen i Norge. Författaren var norsk trotskist. Med nyskriven presentation och bilaga.

Världsrevolutionen i Hønefoss. En redogörelse för Leo Trotskijs vistelse i Norge, av Yngvar Ustvedt. Denna bok (översatt från norska) ger en god inblick i det politiska drama - med många politiska riktningar inblandade - som utspelade sig under Trotskijs 1,5 år i Norge.

Trotskij – arbetarklassens fiende?, av Jeanette Olsen. En skrift från 1936. Författarinnan var en av den kommunistiska rörelsens och den radikala kvinnorörelsens grundare i vårt grannland Norge. Hon var också en trotskistisk pionjär.

Det norska kommunistpartiet under den nazistiska ockupationen 1940-41, av Stig Eriksson. Om det norska kommunistpartiets linje under den nazistiska ockupationen 1940-41.

Norges kommunistiska parti, av Jahn Otto Johansen. Norska KP:s historia fram till 1965. Bl a om "dissidenten" Furubotn.

Arbetarrörelsens utveckling i de tre nordiska länderna 1914-20, av Edvard Bull. En "klassisk" och mycket omdebatterad uppsats från 1922.

Norska maoister om Pol Pots Kampuchea. Två artiklar av Kampuchea-specialisten Eirik Rossen, som var internationell sekreterare i det norska maoistpartiet AKP och journalist på tidningen Klassekampen.

En folkefiende om ”de socialistiska länderna”, av Pål Steigan. Pål Steigan var partiledare för det norska Arbeidernas kommunistparti under dess storhetstid (fram till mitten av 1980-talet). Detta är utdrag ur hans självbiografi.

Att bygga vänstersolidaritet med Ukraina i Nordeuropa. Kort rapport från det norska Socialistiska vänsterpartiets 25:e kongress.

Rødt stöder Ukrainas kamp för frihet. Uttalande antaget av det norska socialistiska partiet landsmöte i april 2023, där man tog ställning för vapenstöd till Ukraina (innan dess hade man varit emot).

Recensioner av Pål Steigans självbiografi En folkefiende. Det norska maoistpartiet AKP var ett av de framgångsrikaste i västeuropa och Steigan dess partiledare. Recensenterna har rötterna i den svenska maoismen.

Vänsterpress om valet i Norge – september 2021. Det norska stortingsvalet blev en en framgång för vänstern (särskilt partierna Sosialistisk Venstreparti och Rødt) medan högern backade.

Underkategorier