Portugal

Texter om utvecklingen i Portugal.

Artiklar ur Fjärde internationalen om "den portugisiska revolutionen" på 70-talet.

Portugal mellan rött och svart. Intervjuer med representanter för den revolutionära vänsterfronten (FUR) i Portugal 1975.

Tidskriften Kommunist om Portugal. Om utvecklingen i Portugal i mitten av 1970-talet, då diktaturen störtades. Kommunist var Förbundet Kommunists teoretiska organ. Innehåller även polemik mot trotskisternas uppfattningar (svar finns i artikelsamlingen "Artiklar ur Fjärde internationalen..." - se ovan).

Portugal reform eller revolution, av Svengöran Dahl/Göran Wiklander. 1974 störtades diktaturen i Portugal. Detta startade en snabb radikalisering och Portugal stod på randen till en social revolution.

Tidskriften Zenit om omvälvningarna i Portugal. Artiklar från 1975-1976.

Portugisiska revolutionen 1974-1975, av Anders Hagström. Våren 1974 störtades den gamla portugisiska diktaturen och ett kraftigt revolutionärt uppsving tog sin början.

Lärdomar av den portugisiska icke-modellen. Artikel av medlemmar från Vänsterblocket i Portugal, om deras erfarenheter av Socialistpartiregeringen (som tillträdde 2015) och deras allians med den. Tidigare delvis publicerad i Internationalen.

Parlamentariskt arbete och social kamp - det portugisiska Vänsterblockets erfarenheter, av Fransisco Louçã. Författaren diskuterar förhållandet mellan parlamentariskt arbete och aktivism i sociala rörelser utifrån portugisiska erfarenheter.