Tjeckoslovakien

Texter om utvecklingen i Tjeckoslovakien, främst under och efter "Prag-våren -68".

Brev från Tjeckoslovakien. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen", 1920.

Prag i skuggan av Moskva. Reformkommunismens uppkomst och nederlag i Tjeckoslovakien, av Zdenek Hejzlar. Behandlar det tjeckoslovakiska samhällets och kommunistpartiets historia från 20-talet till pragvåren och dess efterspel. Författaren var själv ledande "reformkommunist" (och kommunist sedan 30-talet).

Bekännelsen, av Artur London. I Tjeckoslovakien 1952 hölls en skådeprocess, liknande Moskva-rättegångarna i Sovjet 1936-38. Författaren, som var en av de åtalade, ger en initierad inblick i hur "bekännelser" framtvingades m m.

I centralkommitténs hemliga arkiv - Sanningen om Slanskyprocessen, av Karel Kaplan. En bokanmälan om en viktig bok, skriven av en historiker som deltog i den kommission som hade fått i uppdrag att granska denna ryktbara rättegång.

Den fjättrade sanningen, av Marian Slingova. Om Slánskýrättegången i Tjeckoslovakien 1952. Författarinnan, hustru till en av de dödsdömda, var själv fängslad i över 2 år, förblev trots allt övertygad kommunist (fast antistalinist).

Ny Dag om Slánský-processen. Svenska kommunistpartiets huvudorgan om den stora rättegången mot ledande kommunister i Tjeckoslovakien senhösten 1952.

Slánský-rättegångens maskineri, av Martin Fahlgren. Om de politiska rättegångarna i Tjeckoslovakien 1950-54.

Kort analys av den tjeckiska krisen (hösten 1968), av Ernest Mandel. Artikel från början av augusti 1968, dvs skriven före den sovjetiska inmarschen.

En vår som aldrig upphör, av Anna Libera. Ur FI 3/88.

Pragvåren 1968 - Tjeckoslovakiens förrådda möjlighet, av Anders Hagström.

Socialism med mänskligt ansikte, red Nils Lalander. Viktiga dokument från Tjeckoslovakien 1968. Bakom denna bok stod Socialistiska solidaritetskommittén för Tjeckoslovakien, bestående av ett antal VPK-are (Vänsterpartiets föregångare).

Reform Ockupation - Tjeckslovakien 1968 (utdrag). Två artiklar: Av tjeckoslovakiska ekonomen Ota Šik (ekonomiska reformerna i Tjeckoslovakien) och norske statsvetaren Arne Olav Brundtland (säkerhetspolitiska aspekter på sovjetiska invasionen).

Det är dags att välja sida - Kommunisterna & Tjeckoslovakien. En dokumentsamling och ett debattinlägg om Pragvåren och dess efterspel, publicerad 1977. Boken riktar sig främst till författarens (Åke Eriksson) "kamrater i VPK". Verkligen läsvärd.

Fjärde internationalen (FI) om Tjeckoslovakien 1968. Flera dokument ingår, bl a en analys av utvecklingen och en kritik av Kubas stöd till invasionen (ett utdrag ur ett Castro-tal ingår också).

Om Tjeckoslovakien i "Marx-Lenins anda", av Hilding Hagberg m fl. VPK (Vänsterpartiet kommunisterna) tog kraftigt avstånd från invasionen av Tjeckoslovakien hösten -68. Detta gillades inte av partiets Moskvatrogna falang...

Pragvåren 68, av Zdenek Hejzlar. En tjeckoslovakisk reformkommunist om Pragvåren 10 år efteråt (ur VPK:s tidskrift "Socialistisk Debatt").

Fidel Castro och händelserna i Tjeckoslovakien (1968), av Joseph Hansen. Artikel som kritiserar Castros inställning till Sovjets invasion av Tjeckoslovakien -68. I viss mån en parallell till Castros felaktiga syn på Khadaffi idag.

Socialismens sista sommar, av Håkan Blomqvist. Artikel skriven till 30-årsminnet av Pragvåren. 

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

Prag tiger inte. Socialistisk opposition I Tjeckoslovakien, av Jiři Pelikán. Bok från 1976.