Storbritannien

Texter om Storbritannien

Öppen svarsskrivelse från Kominterns exekutivkommitté på Englands oavhängiga arbetarpartis (I.L.P.) frågor. 1920 förde brittiska partiet ILP diskussioner om man skulle ansluta sig till Kommunistiska internationalen och ställde därför ett antal frågor. (Ur "Kommunistiska Internationalen" nr 1).

Till Englands gruvarbetare och revolutionära kämpar. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 3 1921.

Det engelska världsrikets politiska och sociala läge, av E Varga. Ur tidskriften "Kommunistiska internationalen" nr 4 1921.

Om Storbritannien, av L Trotskij. En fortfarande förvånande aktuell analys av Labourpartiets förborgerligande i början av 1900-talet, en kritik av dess ledares liberalism, religiositet etc.

1700-talets engelska samhälle – klasskamp utan klasser. Thompson är den brittiska arbetarrörelsen främsta historiker.

Tid, arbetsdisciplin och industrikapitalism, av E P Thompson. Om den brittiska kapitalismens och arbetarklassens framväxt.

De brittiska stalinisterna och Moskvarättegångarna, av Brian Pearce.  Artikel från 1958.

Fler år för gräshoppssvärmen - en Inside Story om International Socialists. Historien om brittiska SWP (Socialist Workers Party) den idag största vänsterorganisationen i Storbritannien. (Ej komplett än)

Samhälle utan jämlikhet, av Robin Blackburn. Artikel från 1967.

Två artiklar om Storbritannien, av Perry Anderson. Artiklarna som är från 1968 ger viktiga pusselbitar för en förståelse av utvecklingen i detta land.

G Roberts (från brittiska KP) & R Blackburn: debatterar ”Trotskijs bidrag till marxismen”. När debatten fördes 1977 var Roberts ledande i brittiska KP. Numera är han historiker med Stalins Sovjet som specialitet. I en nyskriven inledning presenteras debattörerna.

Om Falklands/Malvinaskriget (1982). Två artiklar ur tidskriften Fjärde Internationalen.

”Makten ligger inte hos parlamentet” – samtal med Tony Benn, av Katarina Katz. Labourvänstern i Storbritannien har en lång historia. Här representerad av Tony Benn (1986).

London mot Thatcher. Kommunalpolitik för samhällsomstörtare, av Katarina Katz. 1981 vann labourvänstern (bland dem Jeremy Corbyn) majoritet i Londons landsting (GLC). Denna bok (från 1988) tittar närmare på hur de agerade och vad de åstadkom.

George Galloway chockar Labour, skakar om Storbritannien, av Tariq Ali. Vänsteframgångar i fyllnadsval mars 2012. 

"Left Unity" lanserat. Left Unity (Vänsterenhet) är ett brett vänsterparti i Storbritannien. Denna artikel beskriver grundningskongressen som hölls 30 november 2013.

Om skotsk självständighet, av Tariq Ali. Den 18 september (2014) ska Skottland rösta om det vill lämna Storbritannien eller inte. Enligt opinionsundersökningar så är det för närvarande jämnt mellan ja och nej. Detta har skapat stort rabalder.

Skottland. Chock och skrämsel mot en ja-röst, av Alan Thornett. Artikel om folkomröstningen om skotsk självständighet som äger rum 18/9 2014.

Om det brittiska Labourpartiet, av Tom Nairn. Labour har genomgått en unik historisk och politisk utveckling som avviker från alla andra socialdemokratiska partier. Detta visar Nairn övertygande i denna artikelsamling.

Om Edward Palmer Thompson, av Lars Magnusson. Om den brittiske marxistiske historikern och debattören.

Om bakgrunden till terrordådet i Manchester, av Patrick Cockburn. Två artiklar som med utgångspunkt från exemplet Libyen och terrordådet i Manchester diskuterar den islamistiska terrorismens orsaker och hur den bör bekämpas.

Terrorismens vansinne och kapitalismens förfall, av Alan Woods. Artikeln skrevs med anledning av terrorattentaten i London och Manchester i juni 2017.

Den verklige Winston Churchill, av Richard Seymour. Nyligen (2018) hade ännu en film om Churchill premiär. Denna artikel ur Jacobin magazine berättar om de delar av Churchills historia som brukar förbigås med generad tystnad.

Om Corbyn och Labourpartiets påstådda antisemitism. Corbyn, Labourpartiet och den brittiska allmänheten i stort har de senaste åren anklagats för antisemitism. I två artiklar nagelfars dessa anklagelser, och från vilket håll de kommer.

Jeremy Corbyn och antisemitismen (artikelsamling). I Storbritannien har Corbyn-motståndare i labour, tillsammans med allsköns borgare och reaktionära judiska företrädare drivit en hetskampanj mot Corbyn.


Vänsterpress om Chilcot-rapporten – juli 2016. Brittisk utredning bekräftar att dåvarande brittiska premiärministern Tony Blair (och USA-presidenten Bush) förde opinionen bakom ljuset när man drev igenom beslutet att invadera Irak 2003.

 Vänsterpress om parlamentsvalet i Storbritannien 2017. Stor framgång för labour, stort bakslag för tories.

Vänsterpress om Brexit 2018. Det slutliga avgörandet när det gäller Storbritanniens utträde ur EU närmar sig. Fast fortfarande vet man inte om det blir ett "mjukt" eller "hårt" Brexit.

Brittisk vänsterpress om Brexit november-december 2018. Avgörandets stund närmar sig när det gäller att godta eller förkasta det Brexit-avtal som brittiska tories-regeringen framförhandlat. Motsättningarna är stora om detta.

Underkategorier