Tyskland

Texter om Tysklands utveckling.

Dokument: Det politiska läget i Tyskland, av Paul Levi (från 1921).

Dokument: Hamburgupproret, av A Neuberg (red). Komintern-text från 1928 om det misslyckade upproret i Tyskland 1923.

Tyska revolutionen 1918-19, av Katja Raetz.

Tyskland - lärdomar från en revolution, av Gert-Inge Johnsson. Om den misslyckade revolutionen 1918.

Den tyska revolutionen 1918-19, av Anders Hagström. Efter 1:a världskrigets slut följde flera år av revolutionära utbrott i Västeuropa. Djupast var den revolutionära krisen i Tyskland. Det började hösten 1918...

Rådlösa Rosa - KPD:s ledning och upproret i Berlin i januari 1919: Myt och verklighet, av Ottokar Luban. Under detta misslyckade upprorsförsök rådde stor förvirring och obeslutsamhet både inom det nybildade tyska kommunistpartiet och de övriga radikala delarna av den tyska arbetarrörelsen.

Kommunistiska internationalen 1920-22, av E H Carr. Sovjet, Komintern och Tyskland 1919-21. Viktiga år för revolutionens utveckling och nederlag i Västeuropa. Utdrag ur Carrs standardverk "Ryska revolutionen 1917-23".

Tyskland 1921: Marsaktionen, av Pierre Broué. Artikel från 1964. Ett nederlag som fick långtgående konsekvenser för den tyska revolutionen och hela den kommunistiska världsrörelsen.

Den tyska revolutionen – Märzaktion, av Pierre Broué. Utdrag ur The German Revolution (1917-1923). I mars 1921 försökte det tyska kommunistpartiet gripa makten via en kupp. Resultatet blev ett svidande nederlag som som fick djupa återverkningar i hela Komintern.

Marsaktionen (1921), av Julius Braunthal. Om det misslyckade kuppförsök som det tyska kommunistpartiet försökte sig på i mars 1921 och dess konsekvenser.

Vår väg – Mot kuppmentaliteten, av Paul Levi. I mars 1921 gjorde de tyska kommunisterna ett kuppförsök som slutade med ett stort nederlag. Levi kritiserade skarpt denna "aktion" som bl a ledde till att partiet förlorade majoriteten av medlemmarna.

Vad är brottet: Marsaktionen eller att kritisera den? Paul Levis försvarstal vid centralkommitténs möte 4 maj 1921. Levi hade kritiserats för sin offentliga kritik (i pamfletten "Vår väg") av kommunistpartiets ultravänsteristiska Marsaktion.

Kampen för enhetsfront i Tyskland, 1920-1923, av A Thalhemier. Den ledande tyske kommunistiske teoretikern redogör för hur enhetsfrontpolitiken tillämpades i Tyskland i början av 1920-talet.

Victor Serge om tyska revolutionen 1923. Med inledning och presentation av Benny Åsman.

Spartakism, bolsjevism och ultravänsterism inför den proletära revolutionens problem i Tyskland, av Pierre Broué. Detta är Broués presentation av sin doktorsavhandling vid Paris-universitetet.

Pierre Broué försvarar sin avhandling (om Tyskland 1917-23). Baserad på Broués egna anteckningar. Sammanställda med inledning, noter och kommentar av Vincent Présumey.

Den tyska revolutionens problem, av G Zinovjev. Kominterns dåvarande ordförande om Tyskland hösten 1923.

Det misslyckade upproret i Tyskland 1923, av E H Carr. Den brittiske historikern om situationen i Tyskland kring året 1923.

Inledning till Trotskijs "Oktobers lärdomar", av Paul Levi. Diskuterar främst det misslyckade upproret i Tyskland 1923.

Hamburgupproret (1923), av Ernst Thälmann. Artikeln från oktober 1925.

Om Pierre Broués “Tyska revolutionen”, av Todd Chretien. Pierre Broués bok om den tyska revolutionen är ett epokgörande arbete om de för den europeiska revolutionen avgörande åren efter 1:a världskriget.

Från kupp till kontrarevolution. Två faser i den tyska nazismens utveckling, av Bernt Kennerström. Tar upp det misslyckade statskuppförsöket 1923 och den blodiga uppgörelsen med Ernst Röhms SA ("de långa knivarnas natt") 30 juni 1934.

Den tyska vänstern och den ryska oppositionen (1926-1928), av Pierre Broue. Om vänsteroppositionen i det tyska kommunistpartiet och dess relationer till i synnerhet Trotskij.

Till frågan om Willi Münzenberg, av Leif Thollander. Om den tyske kommunistiske propagandisten, som bl a byggde upp Internationell arbetarhjälpen och organiserade en omfattande publicistisk verksamhet.

Fånge hos Stalin och Hitler. Artikel av Anders Hagström om den tyska kommunisten Margrete Buber-Neumanns öde. Se även nedan!

Kampen för Fjärde internationalen 1932-1935. Trotskij och revolutionär enhet, av Dave Stockton. Om bl a Vänsteroppositionen i Tyskland och Frankrike (behandlar bl a "entrismen").

Fånge hos Stalin och Hitler, av Margarete Buber-Neumann. Många tyska kommunister drabbades av 30-talets stalinistiska terror, även Margarete och hennes man, Heinz Neumann: Han avrättades, hon hamnade i Gulag, för att 1940 överlämnas till Gestapo...

En son av sin klass – om Ernst Thälmann, av Marcel Bois. Artikel om denne tyske kommunists politiska bana. Tidigare publicerad i Internationalen.

Mina 13 ryska år, av Susanne Leonhard. Hon flydde från nazismen, men hamnade i Gulag. Sonen Wolfgang utbildades samtidigt till kommunistisk funktionär och blev ledande i Östtyskland (han har också skrivit om sina upplevelser).

Revolutionens barn, av Wolfgang Leonhard. Stalinismen sedd inifrån: Ung flykting i 30-talets Sovjet fostras till partifunktionär. Återvänder till det besegrade Tyskland; deltar i uppbygget av DDR fram tills han hoppar av till Jugoslavien.

Den förrådda befrielsen, av Anders Hagström. Om Hitler-tysklands nederlag i andra världskriget och dess följder, sett främst från ett vänsterperspektiv.

DDR 1953 – Arbetaruppror mot den stalinistiska diktaturen, av Richard Lux. I mitten av juni 1953, några månader efter Stalins död, utbröt omfattande strejker och demonstrationer i Östtyskland (DDR) - det första upproret i östblocket.

Alternativet. Till kritiken av den reellt existerande socialismen, av Rudolf Bahro. En bok om Sovjetblocket som fick stor publicitet och debatterades livligt när den kom ut. Författaren var själv från DDR (Östtyskland).

Oppositionell kommunist i DDR. När boken Alternativet, med underrubriken "Till kritiken av den reellt existerande socialismen", kom ut 1977 slog den ned som en bomb. Här presenterar Bahro själv boken.

Bahros Alternativ, av Arne Melberg. Om den östtyske marxisten Rudolf Bahros mycket debatterade "kritik av den reellt existerande socialismen".

Rudolf Bahro: socialist utan arbetarklass, av Hillel Ticktin. Recension av Bahros bok Alternativet.

Östtysk kommunist fördömer byråkratin. Om Rudolf Bahros Alternativet, av Ernest Mandel. Bahros arbete medförde en livlig debatt om "sovjetblockets" karaktär.

Det tyska Vänsterpartiet har hållit sin första kongress. Die Linke, dvs det nya Vänsterpartiet i Tyskland, höll sin första kongress i slutet av maj 2008. Vilket slags parti är det fråga om? Vilken är dess politik?

Tre artiklar om Berlinmurens fall. Artiklarna skrivna med anledning av att det hösten 2009 var 20 år sedan Berlinmuren föll.

Tyskland och marxismen, av Isaac Deutscher.

Den spanska revolutionen 1936 och den tyska revolutionen 1918-19, av Kurt Landau. Intressant jämförelse mellan de tyska och spanska revolutionerna och ett försök att dra strategiska slutsatser.

Varför ingen sympati för palestinierna? De vidriga angreppen på Günter Grass, av Tariq Ali. Om de hårda angreppen mot Günter Grass efter publiceringen av hans Israel-kritiska dikt i april 2012.

Vad har hänt med de tyska Gröna? av Joachim Jachnow. Artikel från 2013 som analyserar de Grönas utveckling från ett alternativt miljöparti till ett krigshetsande nyliberalt parti.

Varifrån kommer Pegida?, av Manuel Kellner. Artikel från International Viewpoint, 21 februari 2015, om bakgrunden till den antimuslimska rörelsen Pegidas framväxt i Tyskland, särskilt Dresden.

Tyskland (vs Grekland) - Reglerna går före allt, av Mathieu Magnaudiex. Tyskland har spelat en central roll när det gäller att påtvinga Grekland långtgående eftergifter. Här synas närmare Tysklands agerande och hur man ideologiskt försöker motivera sin hårda attityd.

Är Tysklands motor på väg att stanna av?, av Joshua Rahtz. Recension av Marcel Fratzscher: "Die Deutschland Illusion". Den tyska ekonomin är inte så stark och frisk som stora delar av den tyska borgerligheten tror...

Tyskland ska få ett fosterlandsministerium, av Evita Neefs. Begreppet "Heimat" som blev så misskrediterat genom nazismen håller på att få en renässans.

“Vi måste acceptera att världen är förändrad för gott”. Intervju med Jenny Erpenbeck. Succéromanen Gehen, ging, gegangen kom ut hösten 2015. Den handlar till stor del om flyktingarnas situation i dagens Tyskland, men gör också historiska tillbakablickar.

Ett Tyskland på nedgång, av Marco D'Eramo. Artikel ur Sidecar. Det kan vara svårt att se någon tydlig segrare i Ukrainakriget, men det är lättare att hitta en förlorare menar D'Eramo.

Ukrainas motstånd har tvingat Tyskland att ändra sin Rysslandspolitik, Christian Zeller & Federico Fuentes. Intervju med Christian Zeller, professor i ekonomisk geografi, författare till artiklar och böcker om behovet av klimatrevolution och ett ekosocialistiskt alternativ.

Ett årtionde av radikalisering på högerkanten, av Gerd Viegel. Om det högerpopulistiska partiet "Alternative für Deutschland" som haft stora framgångar i delar av Tyskland.

Farliga förbindelser för den nya fredsrörelsen i Tyskland, av Amann, Beyer, Feldenkirchen, Latsch m fl. 25 februari i år demonstrerades det för fred i Berlin. Detta rapporterades positivt i delar av svenska vänsterpressen, som dock blundade för betänkliga aspekter av detta initiativ.

Tyskland-Ryssland - En speciell relation sedan 1920-talet, av Tomas Wieder. ”Beslutet att skicka vapen till ett land i krig med Ryssland är ett tecken på att Tyskland ändrat sin syn på historien”.

Pro-rysk desinformationskampanj avslöjad i Tyskland, av Kate Connolly. X (f d Twitter) är en favoritplattform för rysk desinfo. Här är det Tyskland som varit måltavlan, med budskapet att stödet till Ukraina åsidosätter tyskarnas egna intressen och behov.

Efter splittringen i Die Linke: Vart bär det hän?, av Carsten Braband och Maria Candelas. Det tyska vänsterpartiet Die Linke har splittrats i 2 delar, där utbrytarna (BSW) har valt en populistisk, nationalistisk inriktning.

Vattendelare för Die Linke, av Heinz Bierbaum och Ines Schwerdtner. Nyligen splittrades vänsterpartiet Die Linke, då en minoritet kring populisten Sahra Wagenknecht bröt sig sig ur och bildade ett nytt parti. Detta ställer Die Linke inför svåra problem.


Vänsterpress om Berlinmurens fall – november 2019. För 30 år sedan var Berlinmurens saga slut.

Vänsterpress om valet i Tyskland – september 2021. Om det senaste förbundsdagsvalet i Tyskland, som innebar framgångar för socialdemokraterna och De gröna, samt ett stort bakslag för kristdemokraterna.

Underkategorier