Jugoslavien

Texter om revolutionen och den efterföljande utvecklingen i Jugoslavien.

Krigsskådeplatsen Balkanhalvön, av Anders Hagström. Om balkankrigen 1912-1913 – prologen till första världskriget. 

Bannlysningen av Jugoslavien, av Tito m fl.  Några texter från början av 1950-talet som behandlar brytningen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2, av Fernando Claudin. Kapitel 3 behandlar utvecklingen i Jugoslavien och brytningen mellan Sovjet och Jugoslavien.

Samtal med Stalin, av Milovan Djilas. Djilas ingick i det jugoslaviska kommunistpartiets högsta ledning och i den rollen besökte han Sovjetunionen och konfererade med Stalin (de första besöken skedde under befrielsekriget och det sista omedelbart före brytningen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen 1948).

Georgi Dimitrov och brytningen mellan Moskva och Jugoslavien 1948. Bulgaren Dimitrov och jugoslaven Tito hade planer på att bilda en Balkanfederation. Men Stalin satte stopp för detta och utsatte båda ledarna för hård kritik. Här återges Dimitrovs dagboksanteckningar.

Den jugoslaviska frågan – ett första bokslut, av Ernest Germain (=Mandel). Artikel (från 1951) om utvecklingen i Jugoslavien efter brytningen med Moskva sommaren 1948.

Den jugoslaviska revolutionen. Resolution antagen vid Fjärde Internationalens tredje kongress augusti-september 1951.

Natos politik efter bomberna över Jugoslavien, av Harry Mol.

Det humanitära misslyckandet i Kosovo – varför FN-chefen Kouchner stack, av Paul Vanden Bavière. Publicerad i Uitpers (Bryssel) 2001.

Fem frågor om den jugoslaviska modellen. Av Catherine Samary. Ger en historisk bakgrund till Jugoslaviens sammanbrott, dess orsaker och konsekvenser. Ursprungligen en artikelserie.

Hur Tito tog över Jugoslaviska Kommunistpartiet. En redogörelse som främst bygger på en artikel av den oppositionelle jugoslaviske kommunisten Ante Ciliga.

Komintern i Jugoslavien, av Ante Ciliga. Om Kominterns relationer till de jugoslaviska kommunisterna i slutet av 1920-talet.

Barbariet på Balkan. Artiklar om utvecklingen i rest-Jugoslavien, med tyngdpunkten på Kosovo-frågan fram tills NATO-bombningarna inleddes (mars 1999).

Debatt om Kosovo. Debatt (från 1999-2000) om hur socialister borde ställa sig till Kosovo-albanernas krav på avskiljande från rest-Jugoslavien.

Jugoslaviens uppgång och fall, av Anders Hagström.

Om Ordfrontfejden. 2003 fördes en häftig kampanj mot de som ifrågasatte mediabilden om Balkankrigen. I en inledning påvisas att Ordfrontstriden reser en rad frågor med relevans för dagens Libyen-krig.

Muslimska SS (i Jugoslavien), av Håkan Blomqvist. Om hur nazisterna utnyttjade nationella motsättningarna i Jugoslavien under Andra världskriget. Med anknytningar till inbördeskriget i Jugoslavien på 1990-talet.

Jugoslavien och dess splittring — några fragment, av Erik Wijk. Om den historiska bakgrunden till Jugoslaviens sönderfall.

Göte Kildén hugger i sten så gnistorna yr, av P O Mattsson. I Röda Rummet 1999-2000 debatterades Kosovo-albanernas självbestämmanderätt (som Göte var emot). Detta är ett inlägg i den debatten som också har relevans för dagens krig i Ukraina.

Kommunismens fem ansikten, av Gilles Martinet. Analyserar och jämför olika "socialistiska stater" och system: Sovjet, Jugoslavien, Kina, Tjeckoslovakien och Kuba.

Användbara spöken, av Lily Lynch. Artikel ur Sidecar om protesterna i Kosovo 2022, och hur de har utnyttjats för att upprepa talet om brödraskapet mellan Ryssland och Serbien.

Tito – En kritisk biografi, av Milovan Djilas. Författaren Djilas var en framstående partisan och ledande jugoslavisk kommunist som under 1950-talet kritiserade den politik som fördes av Tito & Co och som därför hamnade i onåd.