Danmark

Texter från och om Danmark

Kampen om Trotskij, av Marie Nielsen. En skrift (från 1937). Författarinnan var en av den kommunistiska rörelsens och den radikala kvinnorörelsens grundare i Danmark. Anti-stalinist som samarbetade med de danska trotskisterna.

Marie Nielsen i svenskspråkig arbetarpress. En antologi med texter av den danska socialistiska pionjären Marie Nielsen, vars biografi nyligen kommit ut på svenska.

Marie Nielsen – en dansk revolutionär socialist. Om en nyutkommen (2021) biografi om en viktig socialistiska pionjär och kvinnokämpe som konsekvent i hela sitt liv stod upp för sina idéer och ideal.

Danmarks kommunistiska parti, av Bergholt Holmgaard. Redogör för danska KP:s intressanta historia fram till 1965 (t ex under 2:a världskriget och den svåra partisplittringen 1958).

Revolutionär strategi – (exemplet Danmark), av Förbundet Kommunist. Artiklar om den debatt som fördes i den danska vänstern i slutet av 1970-talet. Diskuterar bl a problemet arbetarregering ur ett revolutionärt perspektiv.

Facklig kamp i Danmark. Danmark har en betydligt radikalare facklig kamptradition än Sverige. Vad beror det på? Och vari består skillnaderna?