Ungern

Ungern-revolten 50 år!

I oktober 2006 är det 50 år sedan Upproret i Ungern. Vi kommer här att samla ett omfattande material om detta: artiklar, böcker och dokument. För att ge bättre överblick har materialet delats upp i böcker respektive artiklar i menyn till vänster. För bakgrundsmaterial om sovjetkommunismen, östeuropa m m rekommenderas även Claudins bok Krisen i den kommunistiska världsrörelsen, del 2 som behandlar utvecklingen i Europa efter 2:a världskriget.