Polen

Texter om utvecklingen i Polen.

Ghettot kämpar, av Göte Kildén. Till minnet av Marek Edelman – upprorsledare från Warzawas judiska ghetto.

Upproret i Warszawas getto, av Marek Edelman. Warszawa-gettots väpnade uppror mot nazisterna våren 1943, återberättat av en av dess ledare.

Det polska kommunistpartiets tragedi. Intervju med Isaac Deutscher gjord av K S Karol.

Trotskismen i Polen fram till 1945, av Ludwik Hass. En äldre polsk trotskist redogör för den polska trotskismens historia fram till världskrigets slut.

Arbetarrevolten i Polen 1980, ur Offensiv.

Brev till polska kommunistpartiet, av Jacek Kuron och Karol Modzelevski. Klassiskt oppositionsdokument från Polen i slutet av 1960-talet.

Katynmassakern, av Anders Hagström. Om en nyutkommen bok som behandlar morden på ett stort antal tillfångatagna polacker (främst officerare) under andra världskriget.

Om Katyn-massakern. Artiklar om morden på över 21000 polacker, främst officerare, under andra världskriget, som aktualiserades av flygolyckan i Smolensk 10 april 2010.

Debatt om Katyn-massakern.

Den polska strömvirveln: Solidaritet och socialismen, av Oliver MacDonald. Artikel (från 1983) om revolten i Polen 1980-1981 och framväxten av den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet.

Polen 1980-1981 – det handlar om socialismen, av Peter Gunde. Skrift (från slutet av 1980) om den omfattande strejkvåg som drabbade Polen 1980-81 och framväxten av den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet.

Tidskriften Fjärde Internationalen om Polen. En samling artiklar (från 1971-1991) om utvecklingen i Polen.

Karol Modzelewski 1937–2019, av David Ost. Om den kände oppositionelle polske kommunisten/socialisten, historikern och skriftställaren, som nyligen har avlidit.