Edward H Carr

Texter av den brittiske historikern Edward H Carr

Ryska revolutionen 1917-1923, del 1. Första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

En historisk vändpunkt: Marx, Lenin, Stalin. Den brittiske historikern diskuterar den ryska revolutionen utifrån Marx' och bolsjevikernas perspektiv på den mänskliga historien och revolutionsbegreppet.

Ryska revolutionen del 3. Del 3 handlar om Sovjets utrikespolitik, utvecklingen i omvärlden och Kommunistiska internationalens första år.

Trojkan vid makten. Ur boken Mellan Lenin och Stalin om partikampen i bolsjevikpartiet 1923-4, då Stalin i allians med Zinovjev och Kamenev trängde ut Trotskij från inflytande.

Debatten om "socialism i ett land". Utdrag ur "Socialism in One Country", som ingår i Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

Oktobers lärdomar. Utdrag ur "Socialism in One Country", del 2. Angående den s.k. "litterära debatten" efter publiceringen av Trotskijs "Oktoberrevolutionens lärdomar".

Det misslyckade upproret i Tyskland 1923. Om situationen i Tyskland kring året 1923.

Vad är historia. Om historieforskning, dess mål och medel, om källkritik, tolkningar, värderingar m m. En skrift som ger historiskt intresserade en hel del att tänka på. 

Den bolsjevikiska doktrinen om självbestämmande. Om den nationella frågan och synen på nationell självbestämmanderätt, från Marx till Lenin. 

Lenins teori om staten. Utdrag ur Carrs stora arbete om Ryska revolutionen 1917-1923.

Ryska revolutionen och Västeuropa - en intervju. Intervjun publicerades ursprungligen (på engelska) i tidskriften "New Left Review" hösten 1978.

Legenden om Bucharin. Carr recenserar Stephen Cohens Bucharin-biografi.

Trotskijs tragedi. Den brittiske historikern, specialist på Sovjets historia, recenserar Isaac Deutschers "klassiska" Trotskij-trilogi (biografi i tre delar).

Den ryska revolutionen 1917-23 – En recension, av I Deutscher. Om första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

E H Carr som den bolsjevikiska regimens historiker, av I Deutscher. Om den brittiske historikerns monumentala arbete om den ryska revolutionen av vilka 4 delar finns på svenska.På marxistarkivet finns även utdrag ur senare delar översatta.

Historiens ironi i stalinismen, av I Deutscher.  Recension av Carrs "Socialism in one Country, 1924-26".

Förräderiet mot Komintern, av I Deutscher. Recension av E H Carrs Socialism in One Country (del 3), som handlar om Sovjets utrikespolitik 1924-26. Boken ingår i Carrs viktiga arbete om Ryska revolutionen.