Viktor Danilov

Texter av den ryske historikern Viktor Danilov

Stalinismen och det sovjetiska samhället. Den ryske historikern Viktor Danilov (död 2004) anses allmänt vara den ryska "agrarhistoriska forskningens nestor", med en omfattande vetenskaplig produktion.

Vi börjar lära oss om Trotskij. Artikel om varför Trotskij avböjde erbjudande om posten som andre ordförande (efter Lenin) i Sovnarkom (sovjetregeringen) 1918.

Bonderevolutionen i Ryssland 1902-22. Om den moderna forskningen om bondefrågan före Oktoberrevolutionen och i det tidiga Sovjetunionen.