Angelica Balabanoff

Texter av den italienska kommunisten A Balabanoff

Minnen och upplevelser. En pionjär inom den italienska arbetarrörelsen och senare den kommunistiska rörelsen, som hon dock lämnade i mitten av 1920-talet.