Hugo Blanco

Texter av den latinamerikanske revolutionären H Blanco (Peru).

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Jord eller död.

Jag såg blod i Pucallpa – En skildring från bondekampen i Peru februari 1989.

Kampen för jord. Om Blancos försök att organisera bönderna i Peru i kamp för sina intressen. Med utdrag ur en ny bok, "Vi indianer".

Hugo Blancos livslånga kamp för ekosocialismen, av Peter Widén. Intervju från juni 2020. Även ett upprop till Hugo Blancos försvar med anledning av de hot som riktats mot honom av den politiska högern i Peru.