Hugo Blanco

Texter av den latinamerikanske revolutionären H Blanco (Peru).

Argentina och Bolivia - ett bokslut. Av Hugo Blanco, Peter Camejo, Joseph Hansen m fl. 1969 antog Fjärde Internationalen en politik för gerillakrigföring i Latinamerika. Detta ledde till en hård debatt. Detta dokument är en skarp kritik mot denna inriktning.

Jord eller död.

Jag såg blod i Pucallpa – En skildring från bondekampen i Peru februari 1989.

Kampen för jord. Om Blancos försök att organisera bönderna i Peru i kamp för sina intressen. Med utdrag ur en ny bok, "Vi indianer".