Lucio Colletti

Texter av den italienska marxisten Lucio Colletti.

Rousseaus kritik av det ”civila samhället”. Den italienske marxisten Colletti lade stor vikt vid den förmarxistiska filosofen Rousseau, framför allt pga dennes demokratisyn.

Stalin. Publicerades 1970 som inledning till den italienska upplagan av Stalins Leninismens grunder.

Bernstein och den Andra internationalens marxism. Den tyske socialdemokraten Eduard Bernstein (1850-1932) är känd för sin kritik av marxismen som lett till att han uppfattas som revisionismens upphovsman.

Perry Anderson intervjuar Lucio Colletti. Med kommentarer av Colletti. Intervjun är från 1974. Colletti var en framstående marxistisk intellektuell i det italienska kommunistpartiet.