Milovan Djilas

Texter av och om Milovan Djilas

Samtal med Stalin. Djilas ingick i det jugoslaviska kommunistpartiets högsta ledning och i den rollen besökte han Sovjetunionen och konfererade med Stalin (de första besöken skedde under befrielsekriget och det sista omedelbart före brytningen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen 1948).

Den nya klassen. Diskuterar Sovjetunionens klasskaraktär.

Den moderna fysiken i Stalins Sovjet. Ideologiska dogmer hade stort inflytande på forskningen i Sovjetunionen på Stalins tid. Inte minst mötte den moderna fysiken på motstånd, däribland relativitetsteori, kvantmekanik m m.

Tito – En kritisk biografi. Författaren Djilas var en framstående partisan och ledande jugoslavisk kommunist som under 1950-talet kritiserade den politik som fördes av Tito & Co och som därför hamnade i onåd.

Milovan Djilas – ”En liten gammal farfar”, av Thomas Menaev. Om den jugoslaviske kommunisten, författaren och debattörens liv och verk.