Charles Bettelheim

Texter av den franske maoisten Charles Bettelheim

Klasstriderna i Sovjetunionen - Första perioden 1917-1923. Första delen i ett omfattande arbete om Sovjetunionen som Bettelheim påbörjade men aldrig slutförde (3 delar kom ut på franska).

Övergången till den socialistiska ekonomin, av Charles Bettelheim. Inspirerad i synnerhet av utvecklingen i Kina började denne maoistiske ekonom att på 1960-talet utveckla en ny teori om de existerande "övergångssamhällena".

Socialkapitalismen, av Bettelheim, Sweezy m fl. Debatt mellan främst maoister om Sovjets klasskaraktär.

Kina och Sovjet: två industrialiserings-”modeller”, intervju från 1970.

Prolog till ”Klasstriderna i Sovjetunionen”.

Om Maos marxism. Skriven tillsammans med Rossana Rossanda. Två ledande företrädare för den anti-stalinistiska maoism som hade stort inflytande särskilt i Sydeuropa på 1960- och 1970-talen.

Socialism och ekonomisk planering. En "klassiker" från 1971. Bettelheim var den viktigaste maoistiske ekonomen under 1960- och 1970-talen.

Makt och opposition: Texter från Il Manifesto’s östeuropakonferens 1977. Med bidrag från Rossana Rossanda, K S Karol, Charles Bettelheim och Louis Althusser m fl. 

Kulturrevolution & industriell organisering i Kina. Bok från 1973 där Bettelheim redogör för ett studiebesök i Kina i kulturrevolutionens slutskede.