Fernando Claudin

Texter av och om Fernando Claudin

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 1.

Krisen i den kommunistiska rörelsen, band 2.

Studieplan till Claudín, Krisen i den kommunistiska rörelsen, av Martin Fahlgren. Claudíns arbete om Kommunistiska internationalen lämpar sig utmärkt för studiecirklar, som underlag för diskussioner m m. Detta är en studiehandledning, med diskussionsfrågor, lästips m m.

Eurokommunism och socialism. En stor del av dagens vänster har vuxit fram ur eller inspirerats av eurokommunismen, såsom Vänsterpartiet, grekiska Syriza, tyska Die Linke och i viss mån även Podemos i Spanien.

Recension av Claudíns "Krisen i den kommunistiska rörelsen", av Juan Andrade. En ledande medlem av det antistalinistiska spanska revolutionära partiet POUM diskuterar Claudíns bok om Komintern.

Om recensioner av Claudins "Krisen i den kommunistiska rörelsen", av M Fahlgren. Kritik av 4 recensioner av Claudins bok.