Samir Amin

Texter av den egyptiske ekonomen/forskaren Samir Amin

Den globala kapitalackumulationen. En "klassisk" bok av denne egyptiskfödde marxistiske ekonom.

Libyen är varken Tunisien eller Egypten. Artikel om utvecklingen i Libyen 2011.

Det reaktionära blocket i Egypten. Utdrag ur en artikel i juninumret 2011 av Monthly Review. Analyserar de reaktionära krafterna i Egypten.

Egyptens moderna historia. Utdrag ur Amins nya bok The Reawakening of the Arab World.

”En rörelse som kommer att pågå i månader och år”. Intervju om utvecklingen i arabvärlden våren-sommaren 2011.

Underutveckling – 2 intervjuer med Samir Amin.

Underutveckling och beroende idag. Artikeln är från 1972, fast givetvis är en hel del av resonemanget fortfarande giltigt.