Daniel Bensaid

Texter av den franske marxisten Daniel Bensaid

(Bensaid, som var en av ledarna för maj-revolten 1968 och mångårig medlem av den franska sektionen av Fjärde internationalen, avled 12 januari 2010)

Stalinism och bolsjevism.

Lenin, massmördare?. 1999 publicerades i Sverige "Kommunismens svarta bok" och i dess spår följde en intensiv kampanj mot socialistiska idéer överhuvud. Denna skrift var ett svar från vänster på denna kampanj. Innehåller en artikel av Bensaid.

Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38). Artikel som behandlar de olika taktiker som diskuterades inom den internationella vänsteroppositionen ("trotskismen") före och efter Fjärde internationalens bildande. Ur FI 4/88.

Maj -68, en generalrepetition, av D Bensaid och Henri Weber. En ingående redogörelse för maj-68 i Frankrike. Som ledande medlemmar i en av "vänstergrupperna" hade författarna en ledande roll i själva händelserna och unika inblickar i skeendet.

Om organisationsfrågan hos Lenin och Luxemburg. Artikelsamling från 1970.

Louis Althusser död – ”Ett tankens universum upplöst”. Ett kritiskt bokslut över den franske marxistiske filosofen.

Utopier, förkastandet av utopin och revolutionära visioner. Intervju med D Bensaid av Alain Brossat (från 1984).

Vad händer i Frankrike? Intervju med Bensaid från 1986.

Teser om motståndet. Artikel om strategiska frågor från 2004.

Förändring och alternativ. Artikel från 2005 som diskuterar strategiska frågeställningar för den radikala vänstern med utgångspunkt från italienska och franska erfarenheter.

Ny period och nytt antikapitalistiskt parti. Samtal som 2008 hölls med Daniel Bensaïd, det nya franska vänsterpartiets NPA:s mest kände och främste tillskyndare. 

Keynes, och sen då? Artikel från 2010. Om kapitalistisk krisbekämpning.

Att tygla våldet. Artikel om användning av tvivelaktiga kampmetoder från främst den franska vänsterns sida under åren närmast efter maj -68.

Om Pierre Broué, för Encyclopédia Universalis. Fransk marxist om den marxistiske historikern Pierre Broué.

Strategi och parti. Artikel ur tidskriften Tidsignal år 2014.

En revolutionär intellektuells liv. Tariq Ali om den franske revolutionären Daniel Bensaïd (1946-2010).