Rudolph Bahro

Texter av och om den östtyske oppsitionelle kommunisten Rudolph Bahro

Alternativet. Till kritiken av den reellt existerande socialismen. En bok om Sovjetblocket som fick stor publicitet och debatterades livligt när den kom ut. Författaren var själv från DDR (Östtyskland).

Oppositionell kommunist i DDR. När boken Alternativet, med underrubriken "Till kritiken av den reellt existerande socialismen", kom ut 1977 slog den ned som en bomb. Här presenterar Bahro själv boken.

Rudolf Bahro: socialist utan arbetarklass, av Hillel Ticktin. Recension av Bahros bok Alternativet.

Östtysk kommunist fördömer byråkratin. Om Rudolf Bahros Alternativet, av Ernest Mandel. Bahros arbete medförde en livlig debatt om "sovjetblockets" karaktär.

Klinger/Reinstein vs Ernest Mandel: Debatt om Bahros Alternativet. Den östtyske socialisten Rudolf Bahros bok om "realsocialismen" blev startskott för en livlig debatt om karaktären av Sovjet och Östeuropa.