Martin Andersen Nexø

Texter av och om Martin Andersen Nexø

Stalinisten Martin Andersen Nexø - artikelsamling. Den danska arbetarförfattaren var en fanatisk anhängare och försvarare av det stalinistiska Sovjet, vilket dessa artiklar om Moskvarättegångarna illustrerar.

Arbetarlitteraturens besiktningsman, av Per-Olof Mattson. Om den danske arbetarförfattarens Martin Andersen Nexøs betydelse och roll för de svenska arbetarförfattarna.

Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär Martin Andersen Nexø. Recensioner av Per-Olof Mattsons biografi över den danske arbetarförfattaren Martin Andersen Nexø.