Raya Dunayevskaya

Texter av och om den amerikanska marxisten Raya Dunayevskaya

En analys av den ryska ekonomin, av Raya Dunayevskaya. Den amerikanska marxisten drog redan i slutet av 1930-talet slutsatsen att Sovjet hade upphört vara en arbetarstat och i stället blivit statskapitalistiskt.

Statskapitalism – CLR James och Raya Dunayevskaya, av Marcel van der Linden. Ur boken "Western Marxism and the Soviet Union" som redovisar de olika teorier om Sovjets klasskaraktär som utvecklats alltsedan 1920-talet.