Giorgi Dimitrov

Texter av och om Giorgi Dimitrov.

Om fackföreningarna. Två texter (från 1905 resp 1920).

Tal vid Kominterns 7:e kongress 1935. Två tal om folkfrontsstrategin som antogs som Kominterns generallinje.

Komintern om Andra världskriget (1939-1941). Dokument och tal från Kommunistiska internationalen under ”Molotov-Ribbentrop-paktens” tid. Innehåller två texter av Dimitrov.

Georgi Dimitrov och brytningen mellan Moskva och Jugoslavien 1948. Bulgaren Dimitrov och jugoslaven Tito hade planer på att bilda en Balkanfederation. Men Stalin satte stopp för detta och utsatte båda ledarna för hård kritik. Här återges Dimitrovs dagboksanteckningar.

Georgi Dimitrovs dagbok, av Jean-Jacques Marie. Tar upp flera historiska stridsfrågor med utgångspunkt från dagboken, t ex Dimitrovs roll när det gällde att utarbeta och genomdriva folkfrontspolitiken.