Robin Blackburn

Texter av den engelske marxisten Robin Blackburn

G Roberts (från brittiska KP) & R Blackburn: debatterar ”Trotskijs bidrag till marxismen”. När debatten fördes 1977 var Roberts ledande i brittiska KP. Numera är han historiker med Stalins Sovjet som specialitet. I en nyskriven inledning presenteras debattörerna.

Marxismen, en teori om den proletära revolutionen. Artikel som poängterar att marxismen absolut inte bara är en ekonomisk teori eller filosofi, utan framförallt har ett revolutionärt politiskt innehåll.

Kort handledning i borgerlig ideologi.

Ekonomi för anarkister. Recension av David Graebers "Debt: The First 5.000 Years" [Skuld: de första 5.000 åren], som analyserar krediter och skuld i ett historiskt och antropologiskt perspektiv.

Samhälle utan jämlikhet. Om Storbritannien (artikeln från 1967).