Bucharin

Nikolaj Bucharin

Kommunismens ABCD. En "lärobok i marxism" som Bucharin skrev tillsammans med Preobrazjenskij året efter den ryska revolutionen 1917.

Kommunismens ABCD - 1927 års 2:a (avkortade) upplaga (för oavkortade upplagan se ovan).

Världsrevolutionens program. Från 1919.

Den materialistiska historieuppfattningen. Skriven 1920.

Om offensivtaktiken. Ur tidskriften "Kommunistiska Internationalen" från 1921.

Till teorin om den 'permanenta revolutionen'. I mitten av 1920-talet deltog Bucharin i kampanjen mot Trotskij. Det här är ett av hans bidrag, en kritik av teorin om den permanenta revolutionen.

Världslägets problem. Skrift från 1928.