Cannon/Böcker

Böcker av James P Cannon

Kampen för ett arbetarparti, handlar om en debatt inom den amerikanska trotskismen i början av 2:a världskriget. Debatten kom att röra grundläggande frågor, och ledde til en splittring av den amerikanska sektionen, SWP. Trotskijs bok Till marxismens försvar behandlar också delar av denna diskussion.

Den amerikanska trotskismens historia 1928-1938. Cannon, som var en av den amerikanska kommunismens pionjärer, redogör här för hur den trotskistiska rörelsen växte fram i USA.

Socialism inför rätta. Handlar om en av de viktigaste politiska rättegångarna i Förenta Staternas historia. Rättegången ägde rum år 1941 mot tjugoåtta medlemmar i Socialist Workers Party (SWP) och avd. 544 av Minneapolis Transportarbetarförbund. Arton av dessa befanns skyldiga och fick avtjäna tolv till arton månader i fängelse under åren 1944-45.

Boken innehåller det stenografiska vittnesmålet av den dåvarande generalsekretaren för SWP, James P. Cannon, samt kompletterande material (bl a en debatt om den ”linje” som fördes under rättegången).

Cannon avgav sitt vittnesmål för över ett kvarts sekel sedan, ändå är det ännu idag fullt aktuellt. I försvaret av SWP mot de federala åklagarna var han tvungen att i mycket komprimerad form återge den marxistiska strategin och taktiken i kampen mot det imperialistiska kriget. Vi får här läsa en mycket klar och enkel genomgång av den revolutionära socialismens principer och målsättningar.

Medlemmarna anklagades för att ”förfäkta en konspiration med syfte att störta den amerikanska regeringen”. De var de första offren för en ny lag, den s k Smith Act, som infördes 1940. Lagen infördes av Rooseveltadministrationen trots stora protester från fackföreningarna i USA. Smith Act innehöll begränsningar i föreningsrätt och publiceringsrätt. Det blev förbjudet att vara medlem i en organisation som med våld försökte, eller hade för avsikt att störta regeringen. Givetvis föll det på de federala domstolarnas lott att bedöma vilka organisationer som skulle anses ”regeringsfientliga”. Lagen var ihopsnickrad för att möta krigsförberedelserna. Den federala regeringen behövde helt enkelt ett självförsvar för att möta den kritik den skulle utsättas för när den gick ut i kriget.

Omständigheterna som ledde till rättegången visar helt klart ett samförstånd mellan fackföreningsbyråkrater och regeringen.

Daniel J. Tobin, ledare för Transportarbetarunionen och medlem av Demokratiska Partiets arbetarkommitté, kom under våren 1941 i allvarlig konflikt med lokala avd 544 i Minneapolis. Lokalavdelningens ledare vägrade att ge upp sin energiska kamp för att förbättra arbetsförhållanden, och man vägrade ge Rooseveltadministrationen politiskt stöd i USA:s snabbt närmande inträde i andra världskriget.

Tobin höll på att förlora kontrollen över fackets mer än 4 000 medlemmar. Vid en omröstning i juni 1941 röstade man igenom, under starkt politiskt missnöje, att gå in i en annan fackförening. Tobins försänkningar i storpolitiken skänkte honom kontakter med Rooseveltregeringen. l slutet av juni 1941 gjorde FBI razzia. De sökte igenom SWP:s lokalkontor i S:t Paul och Minneapolis. De beslagtog en stor mängd socialistisk litteratur av vilket det mesta faktiskt kunde köpas i vilken bokhandel som helst. Den 15:e juli 1941 överlämnade den federala domstolen en skriftlig stämning. Den politiska oppositionen skulle krossas.

Regeringens avsikt var att snabbt undanröja ett hot och statuera exempel. Men de anklagades försvarsstrategi var att utnyttja domstolen till en plattform för att presentera socialismens idéer för det amerikanska folket. Trots krigsatmosfären vann rättegången en spridning över hela USA. I tiotusental stödde det amerikanska folket de anklagades medborgerliga rättigheter, och fackföreningar som representerade över två miljoner arbetare stödde försvarskommitténs upprop.