Artiklar/Cannon

Artiklar av och om James P Cannon

Stalinisterna och enhetsfronten. Cannon diskuterar enhetsfrontstaktikens tillämpning under början av 2:a världskriget.

Avantgardepartiet och världsrevolutionen. Om partiets och ledarskapets roll i ett revolutionärt parti.

Fraktionsstrider och partiets ledarskap.

Trotskij eller Deutscher? Kritik mot Deutschers syn på Sovjet.

”Stryp inte partiet!”, av James P Cannon och George Breitman. Om demokratisk centralism, vikten av partidemokrati m m, med anledning av utvecklingen i amerikanska Socialist Workers Party i mitten av 1980-talet.

Slutet för Komintern och arbetarinternationalismens framtidsperspektiv. Om upplösningen av Kommunistiska internationalen som aviserades den 22 maj 1943.

Amerikansk stalinism och antistalinism. Artikel från 1947, då "kalla kriget" började ta form och då, särskilt i USA, det politiska klimatet hårdnade för socialistiska strömningar.

Cannon, Shachtman och den tidiga trotskismen i USA, av Bryan Palmer. Vid den historiska Trotskij-konferensen i Havanna i maj 2019 föreläste Palmer om Cannon och Shachtman - båda kommunistiska och trotskistiska pionjärer i USA.