Om Bucharin

Texter om Bucharin

Bucharin och den ryska revolutionen, av Stephen F Cohen. I denna "klassiska", mycket rosade och omdiskuterade biografi försöker författaren politiskt återupprätta den ryske revolutionären som dömdes till döden i 3:e Moskvarättegången 1938.

Legenden om Bucharin, av E H Carr. Den mycket kände brittiske historikern (författare till ett stort standardverk om den ryska revolutionen), recenserar Stephen Cohens Bucharin-biografi.

Bucharinism mot trotskism, av Tamara Deutscher. Recension av Stephen Cohens Bucharin och den ryska revolutionen.

Bucharinism, revolution och samhällsutveckling, av Marcel Liebman. Recension av Stephen Cohens bok Bucharin och den ryska revolutionen.

Bucharins återkomst, av Peter Sedgwick och Duncan Hallas. Om Stephen F Cohens Bucharinbiografi: "Bucharin och den ryska revolutionen".

Bucharins historiska materialism, av Georg Lukács. En kritisk recension av Bucharins till många språk översatta bok "Den materialistiska historieuppfattningen".

Bucharins tre ansikten, tre olika versioner av Bucharins "brott", som han anklagades för vid den tredje Moskvarättegången.

Bucharins sista strid. Om den tredje Moskvarättegången och dess förspel, med fokus på Bucharin och hans öde.

Nikolaj Bucharins återuppståndelse, av Mike Haynes. Artikel från 1978 om återupprättandet av Bucharin, och om hans teorier.

Att bevaras för evigt (om Bucharin), av Stephen F Cohen. Bucharins biograf diskuterar bl a utifrån de nya uppgifter som kommit fram ur de sovjetiska arkiven.

Bucharins sista år, av Roy Medvedev. Likt de flesta andra bolsjeviker som stått i ledningen för Oktoberrevolutionen 1917 slutade Bucharins liv med att han avrättades. Medvedev redogör för hur snaran alltmer drogs åt runt hans hals.

Orsakerna till och konsekvenserna av återupprättandet av Bucharin, av Ernest Mandel. Artikel som skrevs efter återupprättandet 1988 av de som anklagats vid den tredje Moskvarättegången, bl a Bucharin.

Mordet på Bucharin, av Roy Medvedev. Liksom så många andra ledande bolsjeviker blev Nikolaj Bucharin ett offer för den stora terrorn som kulminerade under åren 1937-38: Bucharin dömes till döden vid 3:e Moskvarättegången 1938.

Hon kämpade för att rädda sin älskade, av Anders Hagström. Recension av Anna Larina Bucarhinas självbiografiska bok "I minnets labyrinter" (svensk översättning 1991).