Mats Parner

Krönikor av Mats Parner.

Jan och Herman och deras historier. Om Jan Myrdal och Herman Lindquist, morden på Olof Palme, Karl XII m fl

Knut Pedersens tuffa balansakter. Om den norska författaren och f d maoisten Dag Solstads litterära produktion.

Lärdomar från revolutionsåret -68. Tar bl a upp J Changs och J Hallidays bok "Mao - den sanna historien" till kritisk granskning, men blickar även bakåt på 70-talets maoism och dess världsbild.

Machiavellis outgrundliga leende. Om den ryktbara boken "Fursten".

Med Flyg ifrån Moskva till Berlin. Om Nils Flyg och hans politiska irrfärder.

Revolutionär amazon med nio liv. Om Alexandra Kollontay, hennes liv och författarskap.

Riksskurken på Sveriges tronstol. Om Gustav Vasa. Presenterar historikern L-O Larssons bok (från 2002) om denne kung.

Simon Singh och den stora smällen. Om vår syn på universum och dess historia. Tar bl a upp pionjären Giordano Bruno (som brändes på bål för sina moderna åsikters skull) och Copernicus m m.

Sovjetisk 20-tal och ryskt 30-tal. Behandlar främst den ryske revolutinären Bucharins öde, sett genom den levnadsteckning som hans hustru, Anna Larina, gjorde över 50 år efter det Bucharin avrättats.

Jag står ovillkorligt bakom er. Om den nazistiske arkitekten Albert Speer.

Vi står alla på Kommunens axlar. Om Pariskommunen.

"Gud bevare mig för mina vänner". Om Karl Marx och hans liv.

Förintelsen och dess förnekare. Om historierevisionister och nazismen.

Proletärer i alla länder... Om kommunismens rötter och Rosa Luxemburg.

Pilgrim, spejare och tidsvittne. Om den svenska författaren Folke Isaksson.

Jan Myrdal, en kritisk betraktelse. Om en av den svenska maoismens förgrundsgestalter.

Ett terrordåd i tredje rikets hägn. Om Riksdaghusbranden i Berlin 1933 och dess följder.

En vildhjärna som älskade livet. Om författaren Jack London.

Ordförande Mao och vår herres rekryter. Artikel om den s k rebellrörelsen 1968, Liza Marklunds thriller ”Den röda vargen” och den religiösa Korpela-rörelsen.

De flerdubbla lojaliteternas skede, recension av Åke Kilanders bok Vietnam var nära.

En riktig skiljebolirare, recension av Åsa Linderborgs bok Mig äger ingen.

En solid men porös tegelsten, recension av Montefioris Stalin, den röde tsaren och hans hov.

Egensinnig, obändig och lidelsefull. Om den italienske revolutionären Antonio Gramsci.

Kulturfronten som frontalkrockat. Om tidskriften Folket i Bild/Kulturfront (FiB/K).

Fred, jord och politisk allmakt. En annorlunda, mycket kritisk betraktelse över Oktoberrevolutionen 1917.

Den galne spåmannen från Sibirien. Om den galne munken Rasputin och om tsarfamiljens öde efter revolutionen.

Upproriskt snille med osmak. Om den radikale matematikern Nicolas-Gabriel Galois.

Teckentydaren från Tanjore. Om den indiske matematikern Srinivasa Ramanujan.

Tårar, dårar, hjärtfel och hjärntvätt. Om nazisten Hermann Göring och hans svenska fru Carin.

En vargunge och hans majblommor. Om den s k Haijbyaffären.

Med röda betar och betäckt svans. Om 1970-talets bordell- och Geijerskandal.

Exotisk dans på rosor och törnen. Om den ryktbara kvinnliga spionen Mata Hari.

Revolutionen 1918 och dess myter. Om revolutionsförsöket i Tyskland 1918.

Camorran och Gomorran i Neapel. Om storstadsmaffian i Neapel.

Kulturmyggor och maffiga tigrar. Kritisk recension av boken "Myggor och tigrar", av Astrid Marianne ”Maja” Elisabet Lundgren.

Yttrandefriheten och dess gränser. Om den s k Ordfrontfejden (2003-4), som började som en debatt om vad som egentligen hände på Balkan, men som kom att gälla även principiella frågor om yttrandefrihet och journalistik.

Humanism med omänskligt ansikte. Om "intellektuella bedragare" och om USA:s krig för "mänskliga rättigheter" i Jugoslavien, Afghanistan och Irak.

Axel, Eric, Eric, Eric, Eric och Eric. Om arbetarledarn Axel Danielsson och andra personligheter i Malmö.

Forum för tillrättalagd historia. Om "historieuppropet" och en minst sagt usel TV-debatt om Kina/Tibet.

En slaktares nattliga bombraider. Om de västallierades terrorbombningar under 2:a världskriget - och därefter!

Olympisk rök och politisk eld. Reflektioner kring de olympiska spelen i allmänhet och Beijing (Kina) år 2008 i synnerhet.

En stjärnsmäll i sommarnatten. I år (2008) är det 100 år sedan "Amalthea-dådet". Denna artikel ger bakgrunden till detta och ett porträtt av den mest kände av bombmännen, Anton Nilsson.

Djupt in i det tätnande mörkret. Notiser om 30-talets Krusenstjerna-fejd, fröknarna von Pahlens litterära barnmorskor och ett sällsynt märkligt författaräktenskap.

Undantagsfigurer i lärdmonens Lund. Några informativa rader om vildhjärnorna G Serner och B Lidforss samt ytterligare några om Piraten, Sam Ask och De Unga Gubbarna.

En fattig munk från Heizendorf. Om "genetikens fader" Mendel, men också om avarter av ärftlighetslära, såsom "rasbiologi". Även "lysenkoismen", som frodades i Stalins Sovjet, tas upp.

Med strykjärn och mauserpistol. Om de sydowska morden (1932).

Sent på aftonen det sjunde dygnet. Om Per Olov Enquist och dennes självbiografi, alkoholproblem m m.

Våldsapostlari en schizofren tid. Om Baader-Meinhof-ligan och dess öde.

Terror är inte de fattigas vapen. Hur står det egentligen till med USAs kamp mot terrorismen? Är man konsekventa motståndare till terrorism eller...?

Elitidrottens och dess höga visa.

En diktators uppgång och fall. Om Mussolini och den italienska fascismen.

Den omöjliga tvåstatslösningen. Om Nordamerikas indianer och Västasiens palestinier.

Rätten att sätta sig till motvärn. Reflexioner kring en justitieministers hågkomster, om den politiska lögnen, Irak, Israel-Palestina m m.

Konsten att svälja sin stolthet. Om författaren Erik Wijks försök att förstå om sin far, den gåtfulle eremiten Olof.

Viljan att tro på det som icke är. Om syndafloden, Gubben Noak, arken, kreationister och "intelligent design" m m.

Det förfalskade protokollet. Om konspirationer och konspirationsteorier.

J F Kennedys och Palmes banemän. Om politiska konspirationer.

Massmordet i 1970-talets Kambodja.

Frans G bland indianer och vita. Om författaren Frans G Bengtssons ibland märkliga åsikter.

Dåligt väder tarvar lämpliga kläder. Om franska revolutionen anno 1794.

Ett hat bortom det troligas gräns. Om islamofobi, krigen i det f d Jugoslavien m m.

Förföljd och plågad livet igenom. Om Frankensteins skapare.

En lögnmördares bekännelser. Om Thomas Quick / Sture Bergwall och de mord som han erkänt / tagit tillbaka.

Hungerskjöld och potatiskriget. Om Sverige revolutionsåret 1917.

Den blågula idrottens stålfarfar. Om en av den svenska idrottens pionjärer.

Slavarna, kriget och president Abe. Om USAs födelse, Abraham Lincoln m m.

"Barry" och hans drömmande far. Om president Obamas bakgrund.

Jan Oskar Sverre i stormens öga. Om Jan Guillous memoarbok "Ordets makt och vanmakt".

Treholt-saken och Guillou-affären. En norrman och en svensk hade kontakter med sovjetiska KGB - den förstnämnde dömdes för spioneri. Varför? Vad har dessa 2 fall gemensamt och vad skiljer dem åt?

Mäster Palm och hans krönikörer. Om den socialistiske pionjären August Palm.

Den älskvärda fröken Videbeck. Om författaren Carl Jonas Love Almqvist och hans roman "Det går an", som på sin tid gav upphov till en häftig debatt.

Den samstämda Tokyo-orkestern. Om den sovjetiska storspionen Richard Sorge (som verkade i Japan under 2:a världskriget).

Kamrat Appel och hans frontäpplen. Den fantastiska historien om den danska Blekingegadeligan.

Kapten Dreyfus och mäster Enbom. Om Dreyfus- och Enbom-affärerna, två skandalartade rättegångsfall.

Slöjan, Obama och 30-åriga kriget. Om USAs "kamp mot terrorn" i Afghanistan, Pakistan, Irak m m.

Obducenten och allmänläkaren. Om ett mycket omtalat svenskt rättsfall.

I Aftonbladsfurstens tidevarv. Om den svenske tidningsmogulen Lars Johan Hierta.

Engelbrektsfejden och dess segerherrar.  Lite svensk 1400-talshistoria.

Det stora småländska bondeupproret. Om Nils Dacke och GustavVasa.

Han var ett bedårande barn av sin tid. Om Karl-Gerhard och antinazismen.

Den fräkniga näktergalen från Karlstad. Om sångerskan Zarah Leander och hennes relationer till Nazityskland och nazismen.

De nygamla välfärdsnationalisterna. Om Sverigedemokraterna, deras historia och bakgrund.

Fadern, sonen och den heliga analysen. Om Freud och Jung - två teoribildare på psykoanalysens område.

Krigsfiaskot på imperiernas kyrkogård. Om det aktuella (2010) Afghanistankriget.

Sophie Scholl och förtegenhetens rosor. "Vita Rosen" och kampen mot nazismen.

Den ukrainska apokalypsens fyra ryttare. Om Putin, Putin-regimen och kriget i Ukraina.

I sju magra år vaktade Jakob Labans får …. Om författaren Arthur Koestler, den kommunistiska rörelsen, samt nazismens maktövertagande i Tyskland och det spanska inbördeskriget.

Det vi ser i Ryssland är totalitarism av ny typ. Handlar till stor del om en nyutkommen bok om Ukraina av den tyske historikern Karl Schlögel. Med utdrag ur bokens förord som bilaga.

En terror vars like Europa inte sett på åttio år. Om Volodymyr Zelenskij som från allra första stund spelade en viktig roll som symbol för det ukrainska motståndet mot den ryska invasionen och som ett språkrör för Ukraina internationellt.

För spionage finns inget annat straff än galgen…. Om Andra och Tredje Moskvarättegångarna (1937 och -38), med tyngdpunkten på de två anklagade Karl Radek och Nikolaj Bucharin.

Arthur Koestler och Moskvaprocesserna. Koestlers roman Natt klockan tolv på dagen var ett försök att klargöra mekanismerna bakom Moskvarättegångarna där ett stort antal bolsjeviker anklagades och dömdes.

Tunnelseendets dystra pånyttfödelse. Om en Stalin-biografi som det kanske hade varit meningsfullt att ge ut under Stalins sista år, med tanke på den stalinkult som då rådde inom vissa kretsar. Men att ge ut den 2019 tyder på uselt omdöme.

I Ukrainakrigets och Natoprocessens slagskugga (recension av ny Guillou-roman). Jan Guillous senaste bok baseras på verkligheten. Förutom svenska samhällsproblem (som gängkriminaliteten) ägnar JG stort utrymme åt kriget i Ukraina, båda på ett förtjänstfullt sätt.

Symbiosen mellan det ryska folket och de mäktiga i Kreml. Om den ryska författaren Michail Sjisjkins nyutkomna bok Krig eller fred. Sjiskin är bestört över kriget. Hur kunde det ske och vad krävs för att en gång för alla få stopp på eländet?

Kiev i nazismens och stalinismens beckmörker 1941–42. 1931-32 genomled Ukraina massvält under Stalins tvångskollektivisering. Nu när Nazityskland invaderade Sovjetunionen drabbades Ukraina åter mycket hårt.

Brända och hemliga brev i offentlighetens ljus. Handlar främst om den nyutkomna brevsamlingen "De hemliga breven", som låter oss se de spända relationerna mellan Jan Myrdal och hans föräldrar Alva & Gunnar i nytt ljus.

Putins Ryssland och Stalins Sovjetunionen. Drar bland annat paralleller mellan dagens Ryssland och Sovjet under Stalin-epoken.

Den mänskliga arten håller på att dö ut i Ryssland. Om ny bok av freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell.

En lysande berättelse om rysk imperialism och ukrainskt motstånd. Om den ryske författaren/journalisten Michail Zygars senaste bok Krig och straff: Putin, Zelenskyj och vägen till Rysslands invasion av Ukraina.