Sunesson, Sune

Texter av Sune Sunesson

Politik och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer, av Sune Sunesson. Avhandling som främst behandlar den svenska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen.

Fackföreningarna och den parlamentariska byråkratin, av Sune Sunesson. Om den svenska fackföreningsrörelsens byråkratisering (från 1969).

Staten, arbetarklassen och fackföreningsrörelsen. Artikel från 1972 (kan ses som ett förarbete till författarens doktorsavhandling Politik och organisation. Staten och arbetarklassens organisationer).