David Brolin

Texter av och om David Brolin

Vad är fascism? Tar även upp den akademiska fascistforskningen och dess aktualitet för den svenska debatten om bl a Sverigedemokraterna.

Vad är egentligen fascism? Med anledning av en aktuell debatt, av David Brolin och Martin Fahlgren. Artikel som ifrågasätter den fascismsyn som svenske journalisten Henrik Arnstad står för. Tidigare publicerad i norska Klassekampen och svenska Internationalen.

John-Stuart Mill och massmördaren. Anders Behring Brevik, fascismen och den liberala traditionen. Vad kan Breivik, liberalismen och fascismen ha gemensamt?

Postmodernismens liv efter detta, av David Brolin och Göran Fredriksson. Kritiska synpunkter på postmodernismen, filosofen Nietzsches renässans m m.

Surrealism och marxism – om mötet mellan André Breton och Leo Trotskij i Mexiko.

”Den gode europén”. Om det svenska Nietzsche-mottagandet. Diskuterar den Nietzsche-renässans som uppstod kring sekelskiftet. Artikeln från 2003.

Om Enzo Traverso - Förintelsen i marxistiskt perspektiv. Om Traversos essäsamling "Auschwitz, Marx och nittonhundratalet" som handlar om Förintelsen.

Från socialism till nazism. En studie i Nils Flygs politiska tänkande. D-uppsats i idé- och lärdomshistoria.

Arbetarrörelsens svarta får. Recension av Håkan Blomqvists bok "Gåtan Nils Flyg och nazismen".

När Adorno ringde på polis – om det tvetydiga arvet efter Frankfurtskolan. Intresset för den tyske filosofen Theodor Adorno, som brukar räknas till den s k Frankfurtskolan, har ökat under de senaste åren.

Samhällsnyttan och moralen – Arnold Ljungdals kritik av folkhemmets filosofer. Artikeln handlar huvudsakligen om Ljungdahls kritik av den s k Uppsalaskolans filosofi (vars mest kända företrädare var Axel Hägerström).

Arnold Ljungdal och Marxismens världsbild.

Recensioner av Omprövningar. Några skribenter recenserar Brolins bok.