Stig Eriksson

Texter av Stig Eriksson

VPK - från arbetarparti till...? En första granskning av ett parti i omvandling. Om förändringarna av VPK:s klassmässiga sammansättning under 70- och 80-talen.

Kina, vänstern, Vietnam & utrikespolitiken, artikelsamling skriven tillsammans med Martin Fahlgren.

Genèveavtalet 1954.

Trotskism och stalinism i Indokina.

Frågor och svar om nationella frågan och "fosterlandsförsvaret". Artikel ur Marxistiskt Forum, det maoistiska SKP:s teoretiska tidskrift, där Stig Eriksson försöker förklara hur revolutionära marxister ser på dessa frågor.

Det norska kommunistpartiet under den nazistiska ockupationen 1940-41. Om det norska kommunistpartiets linje under den nazistiska ockupationen 1940-41.

Irak, USA och oljan: "Peak-oil" och tillväxtens problem. Håller oljan på att ta slut? Artikeln analyserar mycket viktigt problem när det gäller energiförsörjningen.