Benny Andersson

Artiklar av Benny Andersson

Var Stalin kommunist? Artikel ur tidskriften Clarté. Författaren utgår till stor del från Moshe Lewins viktiga bok The Soviet Century (utgiven 2005).

Var Stalin nödvändig? Diskuterar främst den ekonomiska utvecklingen under Stalin-epoken.

Vit och röd terror. Diskuterar den ryska revolutionen utifrån den mycket läsvärda boken "A Peoples Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924" av Orlando Figes.

Svante Nordin. En dag på filosofiska muséet. Idéhistorikern Svante Nordin har skrivit flera böcker om filosofi. I sin ungdom var han politiskt radikal, men nu är han konservativ, närmast reaktionär. Detta återspeglas även i hans böcker.

Sovjeterna vann och förlorade makten. En tillbakablick på revolutionen, varför och hur den segrade, men senare urartade.

Resebrev från Kuba hösten 2018. Dessa resebrev publicerades på Clartés blogg under augusti.