Håkan Blomqvist

Texter av Håkan Blomqvist

Lenin, massmördare?. 1999 publicerades i Sverige "Kommunismens svarta bok" och i dess spår följde en intensiv kampanj mot socialistiska idéer överhuvud. Denna skrift var ett svar från vänster på denna kampanj. Innehåller en artikel av Håkan B.

Gåtan Nils Flyg och nazismen.

Den knöliga huvudkudden - om att försöka lösa gåtan Nils Flyg. Håkan Blomqvsit diskuterar frågan varför Flyg närmade sig nazismen.

Den egenartade agitatorn. Om den märklige vänstersocialisten Albin Ström med anledning av Johan Lönnroths biografi om densamme.

Den glömda terrorismen - Morden på svenska kommunister. Om attentatet mot Norrskensflamman i mars 1940.

Socialismens sista sommar. Artikel skriven till 30-årsminnet av Pragvåren.

Tre artiklar om Berlinmurens fall. Artiklarna skrivna med anledning av att det hösten 2009 var 20 år sedan Berlinmuren föll.  En av artiklarna skriven av Håkan B.

Vänsterpartiet och Socialistiska Partiet – en kritisk jämförelse. Broschyr från 1991.

Om och av Stieg Larsson. Artikelsamling: En artikel om hans politiska verksamhet och 2 artiklar som visar olika sidor av Stiegs politiska engagemang.

Trotskij – trots allt. Bokanmälan av P. Broués på svenska nyutkomna Trotskij-biografi.

Från revolution till antifascism (om spanska inbördeskriget). Artikel ur samlingen ¡No Pasarán! (sammanställd av "Svenska Spanienfrivilligas vänner" och utgiven 2008).

Den röda tråden. Den svenska arbetarrörelsens historia.

Marx på marsch. Om Tariq Alis senaste bok "Vad var kommunismen?".

Antisemitismen och vänstern. Inte alltid som eld och vatten. Artikel ur tidskriften Tidsignal nr 2 (2005).

Myten om den judebolsjevikiska världskonspirationen. Artikel ur Tidssignal nr 2 (2005).

Frågan om socialistisk strategi i ett historiskt perspektiv, av Håkan Blomqvist och Kjell Östberg. Ur Tidsignal nr 13. Tema: Motståndets teser.

Från ”inte en man – inte ett öre” till höjd soldatlön. Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.

Den globala kontrarevolutionens rötter. Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris.

Stieg Larsson och revolutionenTidsignal nr 17 är ett specialnummer med Stieg Larsson-artiklar om revolution och kontrarevolution på Grenada. Detta är Håkans introduktion till det hela.

Artikelsamling: Arnstad om fascismen igår och idag. Recensioner och debatt om ny bok om fascismen.

Koreakriget, terrorn och den glömda revolutionen. Den i väst vedertagna bilden av Koreakriget är inte sann, utan den är tillrättalagd för att USA och dess allierade ska framstå i så positiv dager som möjligt.

Recensioner av Håkan Blomqvists bok Trotskij! Revolutionären mot Stalin. Nyutkommen bok som introducerar Trotskijs liv och verk.

Håkan Blomqvists bok Socialism på jiddish – om det judiska socialistiska arbetarpartiet Bund. Intervju, bokutdrag och recensioner.