Christer Bergström

Texter av historikern Christer Bergström

Vägen till andra världskriget. Författaren har kallats "kanske Sveriges kunnigaste om andra världskrigets krigshistoria" (Bibliotekstjänst).

Om Andra världskriget. Artiklar ur tidskriften Marxismen idag (bl a om krigets bakgrund, nazisternas anti-semitism och Sveriges hållning under kriget). Innehåller artikel av C Bergström.

Stalins största misstag under andra världskriget. I slutet av 1941 hade Röda armén lyckats bryta den tyska offensiven mot Moskva. Inspirerad av detta beordrade Stalin, trots militärernas protester, en allmän offensiv längs hela fronten.

Finska fortsättningskriget. Slaget vid Tali-Ihantala 1944. Sommaren 1944 rasade det största militära slag som någonsin utspelats i Norden vid två byar på Karelska näset. Här stoppades Röda armén, vilket avgjorde Finlands öde.

Vänsterpress om Andra världskriget. I Europa slöts formellt vapenstillestånd den 8 och 9 maj 1945, dvs för 70 år sedan (detta år 2015). Fortfarande råder det dock olika meningar om vissa frågor som rör kriget. Med bl a artikel av C Bergström.