Christer Bergström

Texter av historikern Christer Bergström

Vägen till andra världskriget. Författaren har kallats "kanske Sveriges kunnigaste om andra världskrigets krigshistoria" (Bibliotekstjänst).

Om Andra världskriget. Artiklar ur tidskriften Marxismen idag (bl a om krigets bakgrund, nazisternas anti-semitism och Sveriges hållning under kriget). Innehåller artikel av C Bergström.

Vänsterpress om Andra världskriget. I Europa slöts formellt vapenstillestånd den 8 och 9 maj 1945, dvs för 70 år sedan (detta år 2015). Fortfarande råder det dock olika meningar om vissa frågor som rör kriget. Med bl a artikel av C Bergström.