Lennart Samuelson

Texter av ekonomihistorikern Lennart Samuelson

Den moderna sovjetforskningen.

1900-talets tragedier på landsbygden. Nya källor och tolkningar.

Trotskij. Svensk ekonomisk historiker, specialist på Sovjet, reflekterar kring Trotskij och Pierre Broués Trotskij-biografi.

Från Röda armén till arkiven. Om den viktige historikern Moshe Lewin.

Stalins skugga splittrar Ryssland. Om den aktuella forskningen och debatten om Stalin och Stalin-epoken i Ryssland.

”Stalinkulten är bara en myt, skapad i Väst”, av Per Leander. 5 mars 2013 anordnade ABF i Stockholm ett möte om Stalinbilden i dagens Ryssland. Föredragshållare var Lennart Samuelson. Denna artikel refererar föredraget.

Underkategorier