Peter Widén

Texter av Peter Widén

Jan Myrdal och Nya Tider – Maoism på avvägar. Myrdals politiska meritlista innehåller många märkliga ståndpunkter och ställningstaganden.

Den syriska katastrofen. Analyserar konflikten i Syrien. Polemiserar både mot de inom vänstern som stött regimsidan och de som stött oppositionen utan att se att konflikten förvandlats till ett sekteristiskt krig.

Kritiska synpunkter på Gilbert Achcar och Syrienfrågan. Achcar är en känd marxistisk expert på Mellanöstern. Han är författare till 2 böcker och ett stort antal artiklar om den "arabiska våren".

Peter har deltagit livligt i den debatt som förts om utvecklingen i Syrien – som finns i underavd till Syrien: Debatt om Syrien.

Hugo Blancos livslånga kamp för ekosocialismen. Intervju från juni 2020. Även ett upprop till Hugo Blancos försvar med anledning av de hot som riktats mot honom av den politiska högern i Peru.

Vänsterpress om Svart historia – Slaveri – rekonstruktion – återförslavning av Peter Widén. Recensioner, utdrag m m. Boken handlar om rasismens historiska rötter i USA.