Staffan Beckman

Texter av Staffan Beckman

Palestina och Israel, en analys från vänster. 1969 skrev Staffan Beckman 2 böcker om Palestina-frågan. Detta är den första, som tecknar bakgrunden till den konflikt som fortfarande är aktuell.

Palestina och USA-imperialismen. Detta är den andra boken om Palestina-frågan.

Habers testamente (roman). På en gång ett spel med identiteter och en politisk text som inte minst berör Palestina och Folkfronten för Palestinas Befrielse, PFLP. En tråd är också Säpos och IB:s spionage. Originalutgåva!

Debatt: Vilken roll spelar den nationella frågan idag? Ur tidskriften Kommentar, mot bakgrund av den vietnamesiska invasionen av Kampuchea och Sovjets krig i Afghanistan (från 1980).

Kibbutzrörelsens ideologi. Artikel från 1971.

Sionismen som ideologi och politisk rörelse. Artikel från 1980.

Imperialismen och Palestina. Anförande vid anti-imperialistiska seminariet ”Våldets världsmakt” i Folkets Hus, Göteborg, lördagen 23 februari 2002.

Hotet från antisemitismen. Artikeln diskuterar ett problem som är av stor vikt för alla som upprörs av Israels politik gentemot palestinierna: Solidariteten med det palestinska folket får inte slå över till anti-semitism.

Freak. Roman (från 2013) om kön (man/kvinna) och samhälle. Palestinafrågan går också som en röd tråd genom romanen.

Drömskt naiv och djupt mänsklig, av Lena Thomson. En recension av Staffan Beckmans roman "Habers testamente" (från tidningen Proletären).