Anders Björnsson

Texter av Anders Björnsson

Per Nyström och det publicistiska. Om den svenske marxistiske historikern Per Nyström.

Självhärskaren Stalin? – Sovjetisk vardagspolitik på högsta nivå. Recension av Fitzpatricks senaste bok On Stalin’s Team.

Om den marxistiske historikern Eric Hobsbawm. Denna artikel ingick som efterord till Hobsbawms bok Nationer och nationalism.