Torbjörn Tännsjö

Texter av Torbjörn Tännsjö

Terrorism. Artikel som diskuterar politisk terror ur en mer filosofisk synvinkel och försöker besvara frågorna: 1) Är terrorhandlingar moraliskt förkastliga 2) Är de effektiva för att uppnå politiska mål?

Vad är fascism? Tännsjö, som är professor i praktisk filosofi, framför kritiska synpunkter på Henrik Arnstads nyligen publicerade bok om fascismen.

Mot Althusser. Den franske filosofen Althusser hade stort inflytande inom delar av vänstern under 1960- och början av 1970-talet. Men han utsattes också för omfattande kritik. Här ett svenskt exempel.

Folkmakt – exemplet Chile. Om Tor Sällströms bok Massmobilisering och folkmakt i Chile 1970-1973.