Andreas Malm

Texter av miljöaktivisten och marxisten Andreas Malm

Revolution inför klimatkatastrofen, av Andreas Malm. Vi närmar oss en klimatkatastrof. För att sätta stopp för den krävs radikala ingrepp i den nuvarande ekonomin. Detta kräver en revolution menar författaren.

För att stoppa klimatförändringarna behöver vi en ekologisk leninism. Det krävs radikala ingrepp i den nyliberala kapitalismens sätt att fungera för att få bukt med miljökrisen.

Växthuseffekten, klimatet och vädret, av Andreas Malm. Bl a utdrag ur boken Det är vår bestämda uppfattning att om inget görs nu kommer det att vara för sent (2007) + en del anknytningar till den aktuella situationen.

Två kvinnor som visade hur kapitalet behöver kriget. Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.

När kapitalet tar till vapen. Om imperialismen i vår tid. Bok om den moderna imperialismen. Författaren diskuterar globaliseringen, USA:s roll och de gamla imperialism-teoriernas relevans idag m m.