P-O Mattsson

Texter av Per-Olof Mattsson

Land och frihet - recensioner och debatt. Innehåller bl a 2 recensioner av PO Mattsson.

Bokrecensioner, Spanska inbördeskriget. Recensioner av två böcker som behandlar det spanska inbördskriget.

Bertil Säfström - 65 år som aktivist i arbetarrörelsen och vänstern. Minnesruna över en svensk trotskistisk pionjär.

Lärdomar av den svenska FNL-rörelsens uppgång och fall, recension av Åke Kilander, Vietnam var nära: En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, Leopard förlag 2007.

Den som inte lär av historien är dömd att upprepa den. Debatten om Åke Kilanders bok "Vietnam var nära" går vidare.

Dagen före - Myrdal i Strindbergs för stora kostym. Om Jan Myrdals Strindberg-bok.

Vänsteroppositionen inom Komintern. Artikel av C Franzén och P-O Mattsson. Bygger till stor del på material som publicerades i den svenska dagstidningen SocialDemokraten 1927-28.

Vad ansåg socialdemokratin och borgarna om kampen mellan vänsteroppositionen och stalinisterna? Artikel av C Franzén och P-O Mattsson. Baseras främst på artiklar från dagstidningen SocialDemokraten.

KPMLr behövs om lögnen ska leva vidare. Om "r-arnas" (numera Kommunistiska Partiet, KP) försvar av Stalins terror.

Trotskister mot Hitler. Om de tyska trotskisternas verksamhet i det nazistiska Tyskland.

Trotskisterna i Frankrike under den tyska ockupationen. De franska trotskisterna förde en hård och principfast kamp mot den tyska ockupationen. Men de försökte också förbli internationalister. 

Kominterns kamp för enhet och folkfront (mars 1939). Rapport på Sovjetiska kommunistpartiets 11:e kongress. Med ett förord (av Per-Olof Mattsson) som sätter in rapporten i sitt historiska sammanhang m m.

Sverigedemokraterna och fascismen. Debatten fortsätter.

Aktivisten som blev diktare. Om Victor Serge.

De glömdas armé. Om stalinismen och de internationella brigaderna under spanska inbördeskriget.

Femtio år sedan den franska imperialismen besegrades i Algeriet.

När allt var möjligt – Nedslag i svenska romaner om 1968. Det är nu 50 år sedan 1968. Artikeln, som publicerades 2008 i tidskriften Tidsignal, handlar om svenska 68-romaner.

Victor Serges mästerverk. Om romanen Fallet Tulajev

Recension av No Pasarán, spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen.

Stalin som bankrånare och sjörövare. Recension av Den unge Stalin, av Simon Sebag Montefiore.

Vietnamrörelsen i Sverige – En bokrecension. Recension av Kim Salomons bok "Rebeller i takt med tiden" som behandlar den svenska FNL-rörelsens historia.

Ny biografi om Trotskij (recension). Om Robert Services "Trotsky: A Biography", utgiven 2009.

Trotskij äntligen som människa – inte profet. Recension av Pierre Broués Trotskij-biografi.

Recension av boken De som viskade av Orlando Figes.

En kritisk intellektuell. Om Werner Schmidts Peter Weiss: ett liv som kritisk intellektuell.

Guillou, aristokratin och vänstern. Guillous roman 1968 tilldrar sig detta vänsteruppsvingets år. Hur har han lyckats återge stämningarna och aktivismen i den dåvarande "68-vänstern"?

Anders Carlssons försök att ärerädda Stalin. Recension av boken Resa in i det okända av f d ordföranden i Kommunistiska Partiet, Anders Carlsson.

Ett ögonvittne till ryska revolutionen (recension). Kompletterad med ytterligare biografiska uppgifter om skriftens författare (Ilin-Zjenevskijs) m m.

Arbetarlitteraturens besiktningsman. Om den danske arbetarförfattarens Martin Andersen Nexøs betydelse och roll för de svenska arbetarförfattarna.

Marie Nielsen och revolutionen. Om den danska biografin om klass- och kvinnokämpen Marie Nielsen, som nyligen publicerats på svenska.

Den nordiska arbetarlitteraturens pionjär Martin Andersen Nexø. Recensioner av Per-Olof Mattssons biografi över den danske arbetarförfattaren Martin Andersen Nexø.

En ”socialistisk” ämbetsman. Om den socialdemokratiske ämbetsmannen och marxistiske historikern Per Nyström.

Angrepp från höger och avfall från vänster. Artikelsamling som granskar ett antal "vänsteravfällingar" och f d Folkpartiledaren (nu Liberalerna) Per Ahlmark som ägnade mycket tid åt att kritisera vänsteridéer.

Ett erkännande, till sist! Om Hilding Hagbergs Minnen. Artikeln är kompletterad med 2 utdrag ur den f d kommunistledarens bok, det första handlar om Moskvarättegångarna (med kommentarer), det andra är Hagbergs eget "bokslut" över den ryska revolutionen.

Trotskijs bok om Stalin trollbinder läsaren. Om första delen av Trotskijs Stalin-biografi.

Svenska anarkister och syndikalister i spanska inbördeskriget. Om en nyutkommen bok som utförligt behandlar den omfattande rapporteringen om spanska inbördeskriget i svensk anarko-syndikalistisk press, i synnerhet Arbetaren.

En man föll från kungstornet – Mord med spanska inbördeskriget i bakgrunden (artikelsamling). Om en ny deckarroman av P-O Mattsson som utspelar sig mot bakgrund av det spanska inbördeskriget 1936-39.

Katia Landau grips. Ett kapitel ur Mattsons deckarroman En man föll från kungstornet. Det handlar om en verklig historisk person som verkade i Spanien under inbördeskriget.